Image

Sürekli değişen dünya ile birlikte her geçen gün biz de büyüyor ve gelişiyoruz. Geleceğe Doğru Sürdürülebilirlik Planımızda dört ana başlığımızı inceleyerek hem iş yaşamımızda kârlılığımızı sürdürmeyi, hem de toplum ve dünya ile birlikte değişip gelişmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, geçmişte yapmış olduğumuz ve gelecekte de gerçekleştireceğimiz ortaklıklar ve müşteri iletişimlerimize değer veriyor, etik değerlerimiz çerçevesinde ilerlemeyi amaç ediniyoruz.

SİGMACERT GLOBAL

NE DÜŞÜNÜYOR / YAPIYOR?

SİGMACERT GLOBAL

NE DÜŞÜNÜYOR / YAPIYOR?

Sustainability

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İş Yaşamında Sürdürülebilirlik

Kârlılık Yaklaşımımız

İş Yaşamında Sürdürülebilirlik kapsamında öncelikle kârlılığımızı artırarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, bütünsel boyutlarda şirketimizin belirli avantajlara sahip olarak piyasada her dönemde bir varlık edinmesini hedefliyoruz. Bu sürdürülebilirlik perspektifinde uzun vadeli ve adapte edilebilir planlamalar benimsiyoruz. 

Değişim ve Gelişim

Geleceğe Doğru Sürdürülebilirlik yaklaşımında da bahsettiğimiz gibi dünya değişiyor ve biz de onunla birlikte her geçen gün değişiyoruz. Bu da birçok sektörde yeni iş anlayışlarının meydana gelmesi anlamına geliyor. Bu yeni iş anlayışlarına (yeni iş modelleri, bakış açıları, politikalar) adapte olmamak demek, dünyanın gerisinde kalmak demektir ve bertaraf kaçınılmazdır. Bu sebeple her değişimle birlikte şirket bünyesindeki çalışanlarımızın menfaatlerini de göz önünde bulundurarak değişimin öncüsü olmayı amaç ediniyor, bu öncülüğün toplumsal boyutlarda da pozitif bir etki yaratacağını umuyoruz. Paydaşlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın da bu değişimin öncülüğü programı kapsamında bulunarak toplumsal faydaya katkı sağlayacaklarına inanıyoruz.

Bünyemizde Sürdürülebilirlik

İş yaşantımızda başladığımız günden bugüne kadar bünyemizde çalışan ekip arkadaşlarımızın memnuniyet ve refahlarına değer veriyoruz. Çalışanlarımızda gelen geri bildirimleri en uygun şekilde değerlendirerek uygun çözümler sağlıyoruz. Sigmacert Global olarak çalışanlarımıza kendilerini mutlu hissedecekleri en uygun çalışma ortamını hazırlayarak çalışanlarımızın da becerilerini en üst seviyede göstereceklerini biliyoruz.

İş yaşantısı sürekli değişebilen bir atmosfer içindedir. Özellikle yaşadığımız dönemde bir günden diğer bir güne kullanılan iş modelleri dahi değişiklik gösterebilir. Sigmacert Global olarak tüm teknolojik ve modelsel değişikliklere adapte olma yolunda adımlar atıyoruz fakat bu adımlar sırasında çalışanlarımızın refahlarını en ön sıraya koyarak ilerliyoruz. Biliyoruz ki uzun vadeli bir büyüme ve sürdürülebilirlik yaklaşımına adım atarken öncelikle çalışanlarımıza ihtiyaç duydukları çözümleri vermeliyiz.

Toplumsal Sürdürülebilirlik

Sigmacert Global olarak toplumun refahını artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için gerekli olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu kapsamdaki vizyonumuz toplumsal etkilerimizi olumlu yönde ilerletmek, çevreye saygılı olmak, toplumun ihtiyaçlarına hitap etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde durmaktır.

Toplumsal İlişkiler

Toplumla güçlü ve sağlam ilişkiler kurmak, şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımlarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda atacağımız adımlar:

- Topluluklara katkıda bulunmak, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

- Yerel işletmelerle ve tedarikçilerle iş birlikleri geliştirmek.

- Toplumsal fikirlere ve ihtiyaçlara değer vererek aldığımız geri bildirimler ışığında en uygun çözümleri üretmek.

Çevreye Saygılı Uygulamalar

Çevresel sürdürülebilirlik, hem iş yaşamında hem de her birimizin kendi bireysel yaşantılarımızda dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardandır. Bu doğrultuda enerji ve su tasarrufu yapmak, atık üretimini azaltmak ve çevre dostu uygulamaları benimsemek başlıca hedeflerimizdendir. Hizmet gerçekleştirme aşamalarında çevresel zararı en aza indirgeyecek sürdürülebilir malzeme ve teknolojilerin kullanılması atacağımız ilk adım olacaktır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında Sigmacert Global, kadının da en az erkek kadar ev, toplumsal alan ve iş yerlerinde söz ve uygulama hakkı olduğunu kabul ederek şirket organizasyonunu yapmak ve personelleri bu doğrultuda bilinçlendirmektedir. İlerlediğimiz hedef yönünde, tüm politikalarımızı şeffaf bir şekilde yürütmeyi ve kurumsal iletişimde özverili davranmayı kendimize amaç ediniyoruz. İş yeri yaşamı dışında toplumsal yaşantıda da kadın-erkek eşitliği konusuna karşı bütüncül bir yaklaşım edinmemiz gerektiğine inanıyoruz. İş yaşamında ise, çalışanın konumu, söz hakkı ve yetkileri gibi konularda cinsiyet farkı gözetmeksizin eşitlikçi aksiyonlar alıyoruz. Aldığımız bu aksiyonların toplumsal ölçekte de bir etki yaratacağını umuyoruz.

Dünya İçin Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir büyüme yaklaşımı benimsediğimiz bir kapsam içerisinde Dünyamızı koruma yaklaşımını benimsemeden bu yola çıkamayacağımızın farkındayız. Bu sebeple uzun vadeli yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini biliyoruz.

Çevreye Saygılı Uygulamalar yaklaşımlarımız doğrultusunda ilerleyerek Dünya için sürdürülebilirlik yaklaşımına katkı sağlayacağımızı umuyoruz. 

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara