Image
Image

45001:2018

International Certification

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması, işle ilgili kazaları ve hastalıkları önlemek ve çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek için elzemdir. Gerçekleştirilen iş ve iş yerinden kaynaklanan tehlikelerin tanımlanması, çalışanların sağlığını ve refahını etkileyebilecek risklerin belirlenmesi ve kontrolü için güvenli ve sağlıklı bir iş yeri temellerini oluşturan sistem ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemidir.

Kurum ya da kuruluşların faaliyet konusu ve çalışan sayısına da bağlı olarak ilgili yasal düzenleyicilerin belirlediği çerçevede İSG stratejileri geliştirilmiş ve ISO 45001 ile uyumlu hale getirilmiştir. İş planlama ve iş geliştirme süreçlerinde İSG’nin uygulanması için kilit rolleri belirleyen standart, uygulamaya çalışan katılımını da sağlamıştır.

KİMLER UYGULAYABİLİR?

Faaliyet konusu ve kapasitesi fark etmeksizin tüm kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanabilen ISO 45001, işletmelerin kontrolleri altındaki İSG risklerine uygulanır. Burada belirleyici olan yasal şartlardır.

AVANTAJLARI NELERDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürdürmek,  ulusal yasa ve yönetmelikler gereğince İSG şartlarına uymak için uygun düzenlemelerin yapılmasını teşvik eder. Çalışanların aidiyet duygusunu, müşterinin işletmeye olan güvenini artırır. Yasal denetimlere hazır olmayı sağlar.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara