Image

Ticareti kolaylaştıran ve yön veren, sektörlere güvence sağlayan 2. ve 3. Taraf denetimler, süreç paydaşlarına ihtiyaç duydukları optimizasyonu sağlamaktadır. Tedarik zincirinin tüm basamaklarında belirlenmiş kriterlerin karşılandığının kontrolünü sağlamak üzere; uluslararası standartlar, müşteri şartları ve yasal şartlar temelinde ürün, hizmet ve proseslerinizi, yurt içinde ve yurt dışında bulunan deneyimli teknik uzman ve denetçilerimiz ile 2. ve 3. Taraf denetim hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

International Certification

3. TARAF DENETİM NEDİR?

3. Taraf denetimler müşteri ve tedarikçiden bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilir. Denetimi gerçekleştirecek olan kuruluşun tarafsızlık ve bağımsızlığı önemlidir. Bu sayede müşteri ve tedarikçide objektif bir şekilde denetim gerçekleşir.

Firmanın proseslerinin ve dokümantasyonunun varsa uygunsuzlukları belirlenir ve dış denetçiler tarafından yapılan denetimlerden önce uygunsuzluklar giderilir.

KAPSAMI

3. Taraf denetimleri habersiz denetimler, şahit, gizli müşteri olarak yapılan denetimler, tedarikçi ve yükleme kontrolleri şeklinde olabilir. 
3. Taraf denetimini gıda üreticileri, hammadde üreticileri, ambalaj üreticileri, gıda taşıyıcıları, gıda depoları, kesim tesisleri, çiftlikler yaptırabilir.  

UYGULAMA VE DENETİM SÜRECİ

Denetim şekli belirlendikten sonra denetimin zamanı ve süresi belirlenir. Denetimin çeşidine göre denetim firmaya haber verilir veya verilmez. Denetim ekibi belirlenir, denetim planı oluşturulur. Denetim süresi denetimin gerçekleşeceği firmanın kapsamına göre, çalışan sayısına göre ve şube sayısına göre değişkenlik gösterir. Denetim gerçekleştirilirken plana sadık kalınmalıdır. Belirlenen uygunsuzluklar varsa delilleriyle beraber dosyalanmalıdır. Denetimden sonra var olan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet yapılır. Ayrıca önleyici faaliyetler için de zaman planlaması yapılır. Böylelikle denetim sonlanmış olur.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara