Image
Image

27001:2022

International Certification

ISO/IEC 27001:2022 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Her sektör ve büyüklükteki kurum ve kuruluşun finansal bilgiler, fikri mülkiyet, çalışan verileri ve üçüncü taraflarca emanet edilen bilgiler gibi varlıkların güvenliğini yönetmesi, uygulaması, riskleri değerlendirmesi, sistemi iyileştirmesi ve sürdürülebilir hale getirmesi için yol gösterici olarak rol oynayan standart ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemidir. ISO/IEC 27001, kuruluşların risk farkındalığına sahip olmalarına ve zayıflıkları proaktif olarak belirlemelerine ve ele almalarına yardımcı olur.

KİMLER UYGULAYABİLİR?

İşlediği verinin içeriğine bakılmaksızın tüm sektörler için uygulanabilir olmak ile birlikte; sağlık, finans, yazılım, donanım, gizli bilginin bertarafını gerçekleştiren geri dönüşüm sektörü, kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler başta olmak üzere ISO/IEC 27001 geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

AVANTAJLARI NELERDİR?

ISO/IEC 27001 uygulamak; yasal ve düzenleyici şartlara uyumun sağlanması, ihalelerde de talep edilen sertifika olması nedeni ile rekabet avantajı sağlaması, saldırılara ve hatalara karşı savunma mekanizması oluşturması, güvenlik tehditlerinin önünü kesmesi ve şirket kültürü oluşturması ile avantaj sağlar.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara