Image
Image

22301:2019

International Certification

ISO 22301:2019 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, doğal afetler, salgınlar, siber saldırılar gibi dış tehditlerden kaynaklanan ve işi aksatan önemli kesintiler karşısında kuruluşları korumak, bu etmenlerin meydana gelme olasılığını azaltmak, kesintilere karşı hazırlık yapmasını sağlamak ve müdahale etmesini sağlamak için dünyanın ilk uluslararası İş Sürekliliği Yönetimi (İSYS) standardı olarak ISO güvenlik ve dayanıklılık teknik komitesi (ISO/TC 292) önderliğinde tasarlanmıştır. ISO 22301 bir yönetim sistemini planlamak, kurmak, uygulamak, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek adına kuruluşlar için bir kılavuz görevi görür.

Afetler, hava olayları, teknolojiyle ilgili kazalar ve işi kesintiye uğratan diğer olaylar sürdürülebilirlik için temel tehdidi oluşturur. Böylesine beklenmedik ve potansiyel olarak yıkıcı riskler, hizmet sunumunda, tedarik zincirinde kesintiye, personelin yerinden zarar görmesine veya şirket envanterinin ve mülkünün zarar görmesine ve mali kayıplara neden olur. Bununla birlikte, dünyanın dijital çağ içinde hızla yükselen gelişimi kuruluşlara çeşitli iş zorlukları yaratmaktadır. Bu zorluklarla mücadele edebilmenin tek yolu şirketlerin inovatif bir yaklaşım benimseyerek yeniliğe öncelik vermesi ve yok olma riskini ortadan kaldırması ile mümkündür. 

KİMLER UYGULAYABİLİR?

ISO 22301 sertifikası, tüm sektörlerdeki her büyüklükteki tüm kuruluşlar için veya bunların bölümleri için geçerlidir. Aynı zamanda Maliye ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yetki almak amacındaki kuruluşlar için yasal olarak da zorunludur.

AVANTAJLARI NELERDİR?

Her geçen gün daha da ön görülmez hale gelen bir dünyada, kuruluşunuzun iş sürekliliği yönetim sistemini sertifikasına sahip olması, müşterilerinize ve paydaşlarınıza riskli olaylar meydana gelse bile iş operasyonlarınızın kriz zamanlarında kesintisiz bir süreç ile yönetildiğinin güvencesini vereceğinden hem itibarınızı korur hem de talep seviyenizi iyileştirerek önemli bir rekabet avantajı elde etmenizi sağlar. ISO 22301 sertifikası alarak, etkili bir yönetim ile iş süreçlerinizdeki riskleri belirleyip azaltabilir ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilirsiniz. 

Yeni ve yenilikçi fikirler, daha iyi çalışma biçimlerinin yanı sıra gelir elde etmek ve sürdürülebilirliği geliştirmek için yeni çözümler sağlar. Bahsettiğimiz tüm bu etmenlere karşı direnç oluşturmak için ISO 22301 yönetim sistemine sahip olmanız yeterlidir.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara