Image
Image

BRCGS

TEMEL EĞİTİM

BASIC TRAINING

International Certification

BRCGS GIDA GÜVENLİĞİ STANDARDI VERSİYON 9 TEMEL EĞİTİMİ

BRCGS Temel eğitimi ile birlikte aşağıdaki konular katılımcıya aktarılmış olur. 

 • BRCGS nedir?
 • BRCGS’ye genel bakış
 • Terimler ve tanımlar
 • HACCP sistemi
 • HACCP planı
 • BRCGS teknik standardının içeriği
 • BRCGS kayıt ve dokümantasyon sistemi
 • Fabrika altyapı standartları
 • Süreç kontrolü
 • Ürün/Proses/ Personel kontrolü
 • Belgelendirme şartları
 • Uygulama çalışmaları

BRCGS GIDA GÜVENLİĞİ STANDARDI VERSİYON 9 İÇ TETKİK EĞİTİMİ

BRCGS iç tetkik eğitiminde bir iç tetkikin nasıl yapılması gerektiği konusunda katılımcıya detaylı bilgi aktarımı sağlanır. Bu eğitimde tetkik türleri, tetkik aşamaları, tarafların yetki ve sorumlulukları anlatılır. Ayrıca bir tetkikçide olmazsa olmaz özellikler, tetkik esansındaki davranış şekli, uygunsuzlukların sınıflandırılması gibi konulara değinilerek yetkin iç tetkikçilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

BRCGS GIDA GÜVENLİĞİ STANDARDI VERSİYON 9 DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

BRCGS Dokümantasyon Eğitiminde Öncelikle Dokümante Edilmiş (Yazılı) Bilgi Kavramı anlatılır. Risk Yönetim Sisteminin Doküman Yapısı, politika, hedefler, fırsatlar, ihtiyaç duyulan prosesler uygunluk yükümlülükleri,  konuları detaylandırılır. Yapılan pratik çalışmalarla katılımcılara doküman oluşturma yöntemlerinin tam anlamıyla kavratılması hedeflenmektedir. BRCGS Standardı için Terimler ve Tarifler, dokümanların sınıflandırılması, örnek dokümanlar, ve BRCGS Standardının Doküman açısından sınıflandırılması konularına değinilir.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara