Image
Image

20000-1:2018

TEMEL EĞİTİM

BASIC TRAINING

International Certification

ISO 20000-1:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Bu eğitim ile katılımcılar Bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemi nedir? Sorusunun cevabını almaktadır. Ayrıca standardın tarihsel gelişimi, temel kavramları anlatılır. Kuruluşlarda Hizmet yönetimi sisteminin faydaları konusunda detaylı bilgilendirme yapılır.

ISO 20000-1:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

İç tetkik eğitimi ile ISO 19011 standardının temelleri atılır. Bu standardın maddeleri ISO 20000-1 ile entegre edilerek anlatılır. Katılımcılar bu eğitim ile standart madderini sorgulamayı öğrenmektedirler. Tetkik yöntemleri, aşamaları ve kapsamı belirlemeyi öğrenerek iyi bir iç tetkikçinin nasıl olacağını özümserler. Ayrıca sektöre özgü örnekleme çalışmaları ile standardı ve iç tetkikin nasıl yorumlanacağını anlamış olacaklardır. Uygunsuzlukları raporlama, denetim planı, denetçi özellikleri iç tetkik eğitiminin olmazsa olmaz konuları arasındadır.

ISO 20000-1:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Hizmet yönetimi yönetim sistemi dokümantasyonu anlatılırken; bu yönetim sisteminin nasıl oluşturulacağı, uygulanacağı anlatılır. Her bir standart için hangi dokümanların yer alabileceği örneklerle detaylandırılır. Formlar, çizelgeler, planlar, doküman isimlendirme konularına değinilerek iyi bir dokümantasyonun nasıl oluşturulacağı ve takibinin nasıl yapılabileceği katılımcıya aktarılmış olur.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara