Image

Sigmacert Global gururla sunar! Türkiye'nin en kapsamlı gıda laboratuvarı hizmetinizde.

Gıda güvenliğine ulusal güvenlik kadar önem vererek ve toplum sağlığını en üst düzeyde koruyarak, endüstriyel ve sosyal sorumluluğumuz ile yaptığımız tüm çalışmalarla birlikte bilimsel ve akademik titizlik göstererek yaptığımız güvenilir ve hızlı analizler gıda endüstrisini üretimden tüketime kadar desteklemektedir.

SQR International Certification

DİĞER ÜRÜNLER

Ürünlerinizi üretirken tüketicilere güvenilir ve yüksek kaliteli bir deneyim sunmak en önemli hedefinizdir. Ancak bu hedefe ulaşmak için sağlam verilere dayalı kararlar almak ve ürünlerinizin kesin içeriğini belirlemek gereklidir. İşte burada ürün analizleri devreye girer.

Ürün analizleri, ürünlerinizin içeriğini, kalitesini ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen kritik adımlardır. Bu analizler, ürünlerinizin bileşenlerini, besin değerini, kimyasal özelliklerini veya fiziksel parametrelerini kesin olarak ortaya koyar. Bu sayede tüketicilere doğru ve güvenilir bilgi sunarak sağlıklı tercihler yapmalarını sağlarsınız.

Ürün analizleri aynı zamanda ürünlerinizin yasal düzenlemelere ve endüstri standartlarına uygunluğunu da doğrulamanıza yardımcı olur. Tüketicilerin sağlığı ve güvenliği için önem taşıyan ürünlerinizin analizleri, üretim sürecinizin güvenilirliğini ve kalitesini vurgular.

DİĞER ÜRÜNLER

BAL TEKLİF AL

BAL | Ürün Standart No: TS 3036/2010

ANALİZLER
Elektrik İletkenliği
Fiziksel Özellikler
Hidroksimetilfurfural (HMF)
İnvert Şeker
Kül
E.coli
S.aureus
Salmonella
Listeria Monocytogenes
Campylobacter
Maya-Küf
B.cereus
C.perfringens
Nişasta /Polen Oranı
C.botulinum
Protein ve Ham Bal Delta C13 Değeri
Bitki Şekeri (C4)
pH
Rutubet
Prolin
Naftalin
Sakkaroz
Serbest Asitlik
Glukoz+Fruktoz Değeri
Yabancı Madde
Suda Çözünmeyen Katı Madde
POLEN TEKLİF AL

POLEN | Ürün Standart No: TS 10255/2006

ANALİZLER
Ham Kül
Ham Protein
Ham Selüloz
Ham Yağ
Rutubet
Tip Özellikleri
Yabancı Madde
FINDIK UNU TEKLİF AL

FINDIK UNU | Ürün Standart No: TS 10937/1993

ANALİZLER
Aflatoksin
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Elek Analizi
Koliform
Salmonella
S.aureus
Yabancı Madde
FINDIK PÜRESİ TEKLİF AL

FINDIK PÜRESİ | Ürün Standart No: TS 10938/2016

ANALİZLER
Aflatoksin
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Elek Analizi
Koliform
Küf
Rutubet
Tip Özellikleri
Yabancı Madde
Yağ Miktarı
HAZIR KURU ÇORBALIK - ÇABUK ÇORBA TEKLİF AL

HAZIR KURU ÇORBALIK - ÇABUK ÇORBA | Ürün Standart No: TS 11342/1994

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Fizki Özellikler
Bakır
Çinko
Demir
Kalay
Kurşun
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Aerobik Mezofilik Bakteri
Küf
E.coli
S.aureus
B.cereus
Clostridium Perfringens
Salmonella
Protein
Rutubet
Tuz
Yabancı Madde Yağ Miktarı
HAZIR KURU ÇORBALIK - DOMATES TEKLİF AL

HAZIR KURU ÇORBALIK - DOMATES | Ürün Standart No: TS 11728/1995

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Kurşun
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Duyusal Özellikler
Aerobik Mezofilik Bakteri
Küf
S.aureus
Clostridium Perfringens
Salmonella
Protein
Rutubet
Tuz
Yabancı Madde
HAZIR KURU ÇORBALIK TEKLİF AL

HAZIR KURU ÇORBALIK | Ürün Standart No: TS 3190/2010

ANALİZLER
İşaretleme
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Koliform
S.aureus
B.cereus
C.Perfringens
Salmonella
Protein
Rutubet
Tuz
Yabancı Madde
Yağ
SALAMURLUK YEŞİL ve RENGİ DÖNMÜŞ ZEYTİN TEKLİF AL

SALAMURLUK YEŞİL ve RENGİ DÖNMÜŞ ZEYTİN | Ürün Standart No: TS 12343/1997

ANALİZLER
Çeşit Özellikleri
Genel Özellikler
Grup Özellikleri
Kusur Toleransları
Olgunluk Deneyi
Sınıf Özellikleri
Tip Özellikleri
Yabancı Madde
SALAMURALIK SİYAH ZEYTİN TEKLİF AL

SALAMURALIK SİYAH ZEYTİN | Ürün Standart No: TS 12352/1997

ANALİZLER
Çeşit Özellikleri
Genel Özellikler
Grup Özellikler
Kusur Toleransları
Olgunluk Deneyi
Sınıf Özellikleri
DOMATES SALÇASI TEKLİF AL

DOMATES SALÇASI | Ürün Standart No: TS 1466/2020

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
İnvert Şeker
Metalik Maddeler
Kutu Doldurma Oranı
Aerobik Mezofilik Bakteri (Sadece Domates Püresi)
Küf (Salça ve Domates Püresi)
pH
Siyah Leke Miktarı
Sorbik Asit
Suda Çözünen Kuru Madde
Toplam Asitlik
Tuz
Yabancı Madde
TAHİN TEKLİF AL

TAHİN | Ürün Standart No: TS 2589/2017

ANALİZLER
Asitlik (Özütlenen Yağda)
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Acılık Testi
Demir
Bakır
Arsenik
Kurşun
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Duyusal Özellikler
Ham Selüloz
Kül
Aerobik Mezofilik Bakteri
Koliform
E.coli
S.aureus
Osmofolik Maya
Protein
Rutubet
Susam Yağı
Tuz
Yağ Asitleri Metil Esterleri
KETÇAP TEKLİF AL

KETÇAP | Ürün Standart No: TS 5282/2003

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Kabın Dolum Oranı
Kalay
Demir
Kurşun
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Koliform
E.coli
Küf
pH
Suda Çözünür Katı Madde
Tuz
Yabancı Madde
SALATA SOSU TEKLİF AL

SALATA SOSU | Ürün Standart No: TS 7437/1989

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri
Koliform
Maya-Küf
Salmonella
S.aureus
E.coli
pH
Toplam Asitlik
Yağ
ZEYTİN EZMESİ TEKLİF AL

ZEYTİN EZMESİ | Ürün Standart No: TS 7630/1989

ANALİZLER
Dolum Oranı
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda İyot Sayısı
Arsenik
Bakır
Çinko
Demir
Kalay
Kurşun
Ekstrakte Yağda Mineral Yağ
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Ekstrakte Yağda Sabunlaşma Sayısı
Ekstrakte Yağda Serbest Asitlik
Kırılma İndisi
Kül
Fekal Koliform
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri
Maya-Küf
Rutubet
Tuz
Yağ
SOFRALIK ZEYTİN TEKLİF AL

SOFRALIK ZEYTİN | Ürün Standart No: TS EN ISO 774/2015

ANALİZLER
Benzoik Asit
Dolum Oranı
Demir (Oksidasyon ile Karartılmış Siyah Zeytinlerde)
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Duyusal Özellikler
pH
Sınıf Özellikleri
Süzme Kütlesi Oranı
Sorbik Asit
Tane İriliği
Tip Özellikleri
Tuz
Yabancı Madde
BİBER SALÇASI TEKLİF AL

BİBER SALÇASI | Ürün Standart No: TS ISO 7896/1990

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Kalay
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
İnvert Şeker
Kabın Dolum Oranı
Mikrobiyolojik Özellikler
pH
Siyah Leke
Suda Çözünür Tuzsuz Katı Madde
Toplma Asitlik
Toplam Katı Madde
Tuz
Yabancı Madde
MAYONEZ TEKLİF AL

MAYONEZ | Ürün Standart No: TS ISO 9777/1992

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar
Salmonella
pH
Toplam Asitlik
Tuz
Yabancı Madde
Yağ
Yumurta Sarısı Miktarı
LİMON SOSU TEKLİF AL

LİMON SOSU | Ürün Standart No: TS 13551/2013

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Kalay
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Çözünür Katı Madde Tayini
Titrasyon Asitliği
pH Değeri
Formol Sayısı
Salmonella
Maya-Küf
Sorbik Asit Tayini
Meyve Oranı
SULAR TEKLİF AL

SULAR | Ürün Standart No: TS 266/2005

ANALİZLER
Koloni Sayımı (22°C)
Koliform Bakteri
Clostridium Perfringens (Sporlular Dahil)
Eschericha Coli (E.coli)
Enterococci
Pseudomonas Aeruginosa
İşaretleme
Koloni Sayımı(37°C)
DOĞAL MİNERALLİ SULAR TEKLİF AL

DOĞAL MİNERALLİ SULAR | Ürün Standart No: TS 9130/2021

ANALİZLER
Eschericha Coli (E.coli)
Fekal Streptokok
Pseudomonas Aeruginosa
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri (22°C)
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri (37°C)
Sülfit İndirgeyen Sporlu Anaeroplar
Koliform
İşaretleme

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara