Image

Sigmacert Global gururla sunar! Türkiye'nin en kapsamlı gıda laboratuvarı hizmetinizde.

Gıda güvenliğine ulusal güvenlik kadar önem vererek ve toplum sağlığını en üst düzeyde koruyarak, endüstriyel ve sosyal sorumluluğumuz ile yaptığımız tüm çalışmalarla birlikte bilimsel ve akademik titizlik göstererek yaptığımız güvenilir ve hızlı analizler gıda endüstrisini üretimden tüketime kadar desteklemektedir.

SQR International Certification

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

İnsan hayatındaki en gerekli besin kaynağı sudur. Sudan sonra en çok tüketilen diğer bir gıda maddesi ise meyve suyudur. Meyve suları portakal, greyfurt, mandalina, elma, domates ve ananas gibi pek çok çeşitli meyvelerden kolaylıkla elde edilmektedir. Amino asit, vitamin ve fenolik bileşik içeren su, şeker ve organik asit içerikleri ile besleyici özelliktedir.  

Meyve suyu üretimde kullanılacak meyvelerin üretime girişinden, çıkış aşamasına kadarki üretim prosesleri sırasında, insan sağlığını tehdit edebilecek pek çok risk göz önünde bulundurulmalıdır. Kalite ve iyi uygulama sistemleri ile tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaştırılmalıdır. Dört kategoride sınıflandırılan meyve suları; meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek ve meyve aromalı içecek olarak kategorize edilmektedir. Üretim prosesinde suni tatlandırıcıların ilavesi, suyla seyreltme, düşük kalitede ürün kullanımı gibi tağşiş şekillerinin önüne geçebilmek için üretim sürecinin tüm aşamalarında ilgili parametrelerin hızlı ve gerçek zamanlı izlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Katkı maddeleri ve bulaşanlar testleri, besin ve bileşenlerin analizi, yabancı madde analizleri, raf ömrü testleri, mikrobiyal yükün belirlenmesi için yapılan mikrobiyolojik analizler yapılan analizler arasında yer almaktadır.

Tüketimi yüksek oranda olan bir diğer içecek türü de alkollü içeceklerdir. Alkollü içeceklerin yasal düzenlemelere uygunluğu, doğru yöntemlerle üretilip üretilmediği, taklit ve tağşiş, sahte kimyasal bileşen varlığının tespiti, tüm bunlara paralel insan sağlığı üzerinde tehdit oluşturuyor mu ilkeleri göz önünde bulundurularak analiz yöntemleri uygulanmaktadır ve gerekli tespitler yapılmaktadır. Duyusal analizler, karbondioksit (CO2) Tayini, metil alkol tayini, suni boya aranması, okratoksin A tayini gibi pek çok analiz alkollü içeceklerde gerçekleştirilen analizler arasında yer almaktadır.

ALKOLLÜ ve ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ŞALGAM SUYU TEKLİF AL

ŞALGAM SUYU | Ürün Standart No: TS 11149/2003

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Boyar Madde Aranması
Arsenik
Bakır
Çinko
Demir
Kalay
Kurşun
Mikrodalga Yakma Yöntemi ile Numune Hazırlama
Çözünür Katı Madde
Duyusal Özellikler
Koruyucu Madde (Benzoik Asit/Sorbik Asit)
Kül
Laktik Asit
pH
Renk Muayenesi
Toplam Asitlik
Tuz
Uçucu Asit
Yabancı Madde
VİŞNE NEKTARI TEKLİF AL

VİŞNE NEKTARI | Ürün Standart No: TS 11914/2012

ANALİZLER
Aflatoksin
Boy Toleransları
Duyusal Özellikler
Grup Özellikleri
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Kusur Toleransları
Aerobik Mezofilik Bakteri
Maya-Küf
Koliform
Fekal Koliform
Salmonella
S. Aureus
Rutubet
Serbest Yağ Asitleri
Yabancı Madde
PORTAKAL NEKTARI TEKLİF AL

PORTAKAL NEKTARI | Ürün Standart No: TS 11915/2012

ANALİZLER
Kalsiyum
Magnezyum
Potasyum
Fosfor
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Meyve Oranı
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Meyve Oranı
Uçucu Asit
Uçucu Yağ
Yabancı Madde
ANANAS NEKTARI TEKLİF AL

ANANAS NEKTARI | Ürün Standart No: TS 12395/2008

ANALİZLER
Çözünür Katı Madde
Dolum Oranı
Dolum Toleransı
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Arsenik
Bakır
Çinko
Demir
Kalay
Kurşun
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Potasyum
Magnezyum
Kalsiyum
Fosfor
Meyve Oranı
Kimyasal Koruyucu Madde
Laktik Asit
Aerobik Mezofilik Bakteri
Koliform
Maya-Küf
Titre Edilebilir Asitlik
Uçucu Asit Tayini
KUŞBURNU NEKTARI TEKLİF AL

KUŞBURNU NEKTARI | Ürün Standart No: TS 12396/2014

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural(HMF)
Potasyum
Magnezyum
Kalsiyum
Fosfor
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Meyve Oranı
Titre Edilebilir Asitlik
Uçucu Asit
YEŞİL ÇAY TEKLİF AL

YEŞİL ÇAY | Ürün Standart No: TS 12691/2016

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Rutubet
Duyusal Özellikler
Ham Selüloz
Kafein
Toplam Kül
Salmonella
Maya-Küf
Su Özütü
Suda Çözünmeyen Kül Miktarı
Suda Çözünmeyen Külün Alkaliliği
Toplam Toz Çay
POŞET SÜZME SİYAH ÇAY TEKLİF AL

POŞET SÜZME SİYAH ÇAY | Ürün Standart No: TS 12933/2003

ANALİZLER
Aflatoksin
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Kuru Madde
Kül
Boyar Madde Aranması
Aerobik Mezofilik Bakteri
Koliform
E. coli
Salmonella
Küf
BİTKİSEL ÇAYLAR TEKLİF AL

BİTKİSEL ÇAYLAR | Ürün Standart No: TS 12933/2003

ANALİZLER
Aflatoksin
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Kuru Madde
Kül
Boyar Madde Aranması
Aerobik Mezofilik Bakteri
Koliform
E. coli
Salmonella
Küf
MEŞRUBAT TEKLİF AL

MEŞRUBAT | Ürün Standart No: TS 13568/2013

ANALİZLER
Yabancı Madde
Bakır
Kalay
Çinko
Demir
Çinko
Etil Alkol
Laktik Asit
Uçucu Asit
Kafein
Çözünür Katı Madde
Toplam Asitlik
Formal Sayısı
Kimyasal Koruyucu Madde
PORTAKAL SUYU TEKLİF AL

PORTAKAL SUYU | Ürün Standart No: TS 1535/2012

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Çözünür Katı Madde
Metalik Maddeler (Not 2)
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Toplam Asitlik
Uçucu Asit
Uçucu Yağ
Yabancı Madde
ALTINTOP (GREYFURT) SUYU TEKLİF AL

ALTINTOP (GREYFURT) SUYU | Ürün Standart No: TS 1536/2016

ANALİZLER
Çözünür Katı Madde
Duyusal Özellikler
Kurşun
Kalay
Meyve Oranı Tayini
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Toplam Asitlik
Uçucu Asit
Asitte Çözünmeyen Kül
Yabancı Madde
KONSANTRE PORTAKAL SUYU TEKLİF AL

KONSANTRE PORTAKAL SUYU | Ürün Standart No: TS 1537/1989

ANALİZLER
Çözünür Katı Madde
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Arsenik
Bakır
Çinko
Demir
Kalay
Kurşun
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Aerobik Mezofilik Bakteri
Maya-Küf
Koliform
E. coli
Pulp Oranı
Uçucu Asit
Uçucu Yağ
Yabancı Madde
DOMATES SUYU TEKLİF AL

DOMATES SUYU | Ürün Standart No: TS 1595/2016

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Çözünür Katı Madde
Kurşun
Kalay
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
İndirgen Şeker
Dolum Oranı
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Sakkaroz
Toplam Asitlik
Tuz
Uçucu Asit
Yabancı Madde
ŞEFTALİ NEKTARI TEKLİF AL

ŞEFTALİN NEKTARI | Ürün Standart No: TS 1596/2008

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Arsenik
Çinko
Bakır
Demir
Kalay
Kurşun
Potasyum
Magnezyum
Kalsiyum
Fosfor
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Meyve Oranı Tayini
Aerobik Mezofilik
Maya-Küf
Koliform
Uçucu Asit
KAYISI NEKTARI TEKLİF AL

KAYISI NEKTARI | Ürün Standart No: TS 1597/2008

ANALİZLER
Dolum Oranı
Duyusal Özelliklerzell
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Meyve Oranı Tayini
Arsenik
Çinko
Bakır
Demir
Kalay
Kurşun
Potasyum
Magnezyum
Kalsiyum
Fosfor
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Aerobik Mezofilik Bakteri
Maya-Küf
Koliform
Uçucu Asit
ŞİŞLENMİŞ ve KURULANMIŞ BİRALAR TEKLİF AL

ŞİŞLENMİŞ ve KURULANMIŞ BİRALAR | Ürün Standart No: TS 2259/2012

ANALİZLER
Alkol Oranı
Duyusal Özellikler
pH
VİŞNE SUYU TEKLİF AL

VİŞNE SUYU | Ürün Standart No: TS 3632/2009

ANALİZLER
Çözünür Katı Madde
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Meyve Oranı
Kükürtdioksit Tayini
Mikrobiyolojik Özellikler
Prolin
Titrasyon Asitlik
Uçucu Asit
ÜZÜM SUYU TEKLİF AL

ÜZÜM SUYU | Ürün Standart No: TS 3632/2009

ANALİZLER
Çözünür Katı Madde
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Meyve Oranı
Kükürtdioksit Tayini
Mikrobiyolojik Özellikler
Prolin
Titrasyon Asitlik
Uçucu Asit
ELMA SUYU TEKLİF AL

ELMA SUYU | Ürün Standart No: TS 3633/2016

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Çözünür Katı Madde
Kurşun
Kalay
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Formol Sayısı Tayini
Titre Edilebilir Asitlik
Uçucu Asit
Yabancı Madde
VİŞNE SUYU KONSANTRESİ TEKLİF AL

VİŞNE SUYU KONSANTRESİ | Ürün Standart No: TS 3684/2013

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Yabancı Madde
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Titrasyon asit
Uçucu Asit
ELMA SUYU KONSANTRESİ TEKLİF AL

ELMA SUYU KONSANTRESİ | Ürün Standart No: TS 3686/2012

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Yabancı Madde
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Titrasyon Asitlik
Uçucu Asit
ÇİLEK NEKTARI TEKLİF AL

ÇİLEK NEKTARI | Ürün Standart No: TS 3984/2012

ANALİZLER
Asitlik
Çözünür Katı Madde
Duyusal Özellikler
Arsenik
Bakır
Çinko
Demir
Kalay
Kurşun
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Maya-Küf
Koliform
Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri
Uçucu Asit
ADAÇAYI TEKLİF AL

ADAÇAYI | Ürün Standart No: TS 4281/2016

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Kusurlu Adaçayı
Kül
Rutubet
Uçucu Yağ
Yabancı Madde
SİYAH ÇAY TEKLİF AL

SİYAH ÇAY | Ürün Standart No: TS 3720/2003

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Ham Selüloz
Kül
Rutubet
Su Ekstraktı Tayini
Suda Çözünen Kül
Suda Çözünen Külün Alkaliliği
ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE TEKLİF AL

ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE | Ürün Standart No: TS 5389/2010

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Kabın Dolum Oranı
Kafein
Kuru Madde
Kükürtdioksit
Kül
pH
Suda Çözünen Külün Alkaliliği
Suda Çözünürlük
TOZ MEŞRUBAT TEKLİF AL

TOZ MEŞRUBAT | Ürün Standart No: TS 7058/1989

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Formol Sayısı (Çözünür Katı Maddede Dahil)
Kurutma Kaybı
Maya-Küf
Bakır
Çinko
Demir
Kalay
Kurşun
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri
E. coli
Toplam Asitlik
Toplam Şeker
ŞARAPLAR TEKLİF AL

ŞARAPLAR | Ürün Standart No: TS 521/1976

ANALİZLER
Alkol
Duyusal Özellikler
Genel AsitLİK
Kül
Özgül Ağırlık
Sorbik Asit
Sülfat
Şekersiz Kuru Madde
Toplam Şeker
Uçar Asit
Uçucu Asit
Uçucu Olmayan Asit

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara