Image
Image

27701:2019

International Certification

ISO/IEC 27701:2019 KİŞİSEL VERİLERİN YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO/IEC 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi (PIMS), Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi (BGYS) ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002 standartlarının tamamlayıcısı bir standart olarak ISO ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun (IEC) ortak yönetimi altında tasarlanmıştır.

Teknoloji çağı içerisinde bulunmamız, her geçen gün uçtan uca teknolojilerin kullanımının artması, Dijital platformlarda faaliyet çeşitliliğinin artması, geleneksel iş dünyası ve dijital dünyanın birbiriyle daha da bağlantılı hale gelmesinin kaçınılmaz bir sonucudur. Siber güvenliğin sağlanması ve mahremiyetin korunması, birbiriyle bağlantılı hale gelen dünyamızda evrensel bir ihtiyaç haline gelmiştir. ISO 27701, bu gizlilik ihtiyacını karşılamak için ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Kuruluşlara veri koruma ve mahremiyet konusunda izlemeleri gereken süreç ve yöntemler hakkında gerçek rehberlik sağlayarak mevcut düzenlemelerin ötesine geçer. Bu, Türkiye de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  ve diğer küresel gizlilik yasalarına ilişkin geçerli düzenlemelere uyumu sağlarken, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin korunmasına yardımcı olur. 

ISO 27701 sertifikasına sahip olmak isteyen bir kuruluşun, ISO 27001 sertifikasına sahip olması veya entegre bir denetim yoluyla değerlendirilebilecek her iki standardı uygulaması gerekir. Kuruluşunuzda hem ISO 27001 hem de ISO 27701 ile uyumlu entegre bir sistem oluşturmanız, gizlilik yönetimiyle ilgili değişen gereksinimlere ve beklentilere uygun şekilde hitap eden daha sağlam bir bilgi güvenliği yönetim sistemi sunacaktır.

KİMLER UYGULAYABİLİR?

Müşteriler, çalışanlar, kuruluş ortakları veya düzenleyici kurumları içeren tüm paydaşlar, bilgilerini ve kişisel verilerini koruması için hizmet aldıkları, faaliyette bulundukları veya ticari ilişki içinde bulundukları kuruluşlardan güven vermesini beklemektedir.

ISO/IEC 27701 sertifikasını, kamu, devlet kurumları, özel şirketler ve tüm tür ve büyüklükteki kuruluşlar uygulayabilir. Bir bilgi güvenliği yönetim sistemi içinde kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin işlenmesinden sorumlu olan kuruluşlar alabilir.

AVANTAJLARI NELERDİR?

ISO 27701 sertifikası, kuruluşunuzun gizlilik ve en iyi uygulama taahhüdünü gösteren bağımsız ve tarafsız bir onay damgası görevi görür. Bu ilgili taraflar arasında güvenin oluşmasına katkı sağlar ve rekabette üstünlük avantajı sağlar.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara