Image

Sigmacert Global gururla sunar! Türkiye'nin en kapsamlı gıda laboratuvarı hizmetinizde.

Gıda güvenliğine ulusal güvenlik kadar önem vererek ve toplum sağlığını en üst düzeyde koruyarak, endüstriyel ve sosyal sorumluluğumuz ile yaptığımız tüm çalışmalarla birlikte bilimsel ve akademik titizlik göstererek yaptığımız güvenilir ve hızlı analizler gıda endüstrisini üretimden tüketime kadar desteklemektedir.

SQR International Certification

HUBUBAT, HUBUBAT ÜRÜNLERİ ve BAKLAGİLLER

Tüm dünyada yaygın olarak bulunan ve Türk toplumunun temel besin grubu olan tahıl ve tahıl ürünleri, insanların sağlıklı yaşamında önemli rol oynayan vitaminler, mineraller, lifler, ham yağlar, proteinler ve esansiyel yağ asitleri için hayati kaynakları karşılayan, temel gıda maddeleridir. İnsan beslenmesi açısından tahıllara bakış açısı artık içerdikleri karbonhidratlara dayalı enerji temini açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle üretilen hububat ve hububat ürünlerinin temiz, sağlıklı ve kaliteli olması çok önemlidir. İyi bir ürün elde etmek için ürünün yetiştirildiği andan mutfağa kadar geçen tüm aşamalar önemlidir.

Gıda kalitesi, orijinalliği ve güvenliğini sağlamak için tahılların ve ürünlerinin kalite ve güvenlik özelliklerini değerlendirmek önemlidir. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), enzime bağlı immünosorbent testi (ELISA), gaz kromatografisi gibi geleneksel ve geleneksel teknikler (GC), sıvı kromatografi-kütle spektrometresi (LCMS-MS), vb. gibi teknolojiler son yıllarda tahılların güvenliği ve kalitesi için kullanılmıştır.

Tahıl ürünlerinde fiziksel analiz kapsamında gerçekleştirilen ve tahıl ürünlerinin fiziksel kusurlu olup olmadıklarını ortaya koyan kırık tane, bozuk tane, yabancı madde, böcekbaşı muayenesi gibi kalite analizleri yapılmaktadır. Gluten tayini, kalıntı analizleri, katkı analizleri, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler tamamlayıcı analizler arasında yer almaktadır.

HUBUBAT, HUBUBAT ÜRÜNLERİ ve BAKLAGİLLER

GEVREK ÇEREZ TEKLİF AL

GEVREK ÇEREZ | Ürün Standart No: TS 11999

ANALİZLER
Aflatoksin
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Gelişmemiş Gevrek Çerez
Kusurlu Gevrek Çerez
Oksi Yağ Asitleri Miktarı
Rutubet
Tuz
TARHANA TEKLİF AL

TARHANA | Ürün Standart No: TS 2282/2004

ANALİZLER
Asitlik
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Protein
Rutubet
Böcek Parçaları ve Yumurtaları
Salmonella
Tuz (NaCl)
BULGUR TEKLİF AL

BULGUR | Ürün Standart No: TS 2284/2009

ANALİZLER
Aflatoksin
Beyazlı Tane
Boyar Madde Aranması
Yabancı Madde
Böcek Parça ve Yumurtaları
Duyusal Özellikler
Kızıl Tane
Kül
Aerobik Toplam Bakteri
Küf-Maya
Koliform
Protein
Rutubet
Suya Geçen Madde
Tane İriliği
PİRİNÇ TEKLİF AL

PİRİNÇ | Ürün Standart No: TS 2408/2015

ANALİZLER
Tip Özellikleri
Genel Özellikler
Grup Özellikleri
Mumsu Pirinç
Rutubet
Sınıf Özellikleri
BUĞDAY TEKLİF AL

BUĞDAY | Ürün Standart No: TS 2974/2018

ANALİZLER
Renk ve Koku
Rutubet
Kırık Tane
Kusurlu Tane Tayini
Süne ve Kımıl Tahribatına Uğramış Tane Tayini
Çimlenmiş ve Filizlenmiş Tane Tayini
Diğer Muhtelif Maddeler Tayini
Zarar Görmüş Tane Tayini
Kavuz Tayini
Çavdarmahmuzu (Ergot) Tayini
Sürmeli ve Rastıklı Tane Tayini
Hayvan Orijinali Tayini
Dönmeli Tane Tayini
Yabancı Ot Tohumları Tayini
Sağlam Hububat Dışındaki Maddeler
Dönmeli Tane
Hektolitre
Protein
Hagberg Düşme Sayısı
Sedimantasyon Endeksi (Zeleny)
BUĞDAY UNU TEKLİF AL

BUĞDAY UNU | Ürün Standart No: TS 4500/2010

ANALİZLER
Asitlik (H2SO4 Cinsinden)
Boyar Madde Aranması
Duyusal Özellikler
Düşme Sayısı
Elek Analizi
Ham Selüloz (Firma İsteği ile Gerektiğinde)
Kirlilik Muhtevası
Kuru Gluten Muhtevası
Kül
Küf
Koliform
Protein
Rutubet
Sedimantasyon
MISIR İRMİĞİ TEKLİF AL

MISIR İRMİĞİ | Ürün Standart No: TS 4681/2016

ANALİZLER
Asitlik
Duyusal Özellikler
Tip Özellikleri
Kül
Protein
Rutubet
Yağ
Koliform
Maya-Küf
EKMEK TEKLİF AL

EKMEK | Ürün Standart No: TS 5000/2010

ANALİZLER
Asitlik
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Rope Sporu
Salmonella (Sadece Yumurta İçerenler)
Maya-Küf
Net Kütle Tayini
Rutubet
Tuz (NaCl)
EKMEK KADAYIFI TEKLİF AL

EKMEK KADAYIFI | Ürün Standart No: TS 10445/1992

ANALİZLER
Asitlik
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Fiziki Özellikler
Koliform
Küf
Rutubet
Tuz
Yabancı Madde
EKMEK MAYASI TEKLİF AL

EKMEK MAYASI | Ürün Standart No: TS 3522/1992

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Kuru Madde
Fermantasyon Gücü
Rope Sporu
Rutubet
YUFKA - BÖREKLİK TEKLİF AL

YUFKA - BÖREKLİK | Ürün Standart No: TS 10443/1992

ANALİZLER
Asitlik
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Fiziki Özellikler
Koliform
Küf
Rutubet
Tuz
Yabancı Madde
GÜLLAÇ TEKLİF AL

GÜLLAÇ | Ürün Standart No: TS 10443/1992

ANALİZLER
Asitlik
Duyusal Özellikler
Fiziksel Özellikler
Duyusal Özellikler
Fiziksel Özellikler (Çap/Toplam Yapraklarda Kırılmış ve Parçalanmış Yaprak Miktarı/ Yabancı Madde)
Kül
Aerobik Mezofilik Bakteri
Koliform
E.coli
Rope Sporu
B.cereus
Clostridium Perfringens
Küf
Rutubet
SİMİT TEKLİF AL

SİMİT | Ürün Standart No: TS 10626/1993

ANALİZLER
Asitlik
Asitte Çözünmeyen Kül
Değerlendirme
Duyusal Özellikler
Kül
Rutubet
Tuz
Aerobik Mezofilik Bakteri
Rope Sporu
Küf
E.coli
S.aureus
Yabancı Madde
ERİŞTE TEKLİF AL

ERİŞTE | Ürün Standart No: TS 12950/2003

ANALİZLER
Boyar Madde Aranması
Duyusal Özellikler
Kül
Aerobik Mezofilik Bakteri
Koliform
E.coli
Salmonella
Rope Sporu
Küf-Maya
S.aureus
pH
Rutubet
Suya Geçen Madde
Renk
Vitamin B1
Vitamin B2
Niasin
Demir
Tuz
PİŞMEYE HAZIR AŞURE KARIŞIMI TEKLİF AL

PİŞMEYE HAZIR AŞURE KARIŞIMI | Ürün Standart No: TS 13389/2009

ANALİZLER
Aflatoksin
Duyusal Özellikler
Yabancı Madde
Fiziki Özellikler
Kül
Aerobik Mezofilik Bakteri
E.coli
Salmonella
S.aureus
Küf
Rutubet
Toplam Şeker
Suya Geçen Madde
Tuz
YAPRAK HAMURU (MİLFÖY HAMURU) TEKLİF AL

YAPRAK HAMURU (MİLFÖY HAMURU) | Ürün Standart No: TS 12230/2013

ANALİZLER
İşaretleme
Duyusal Özellikler
Kabarma Derecesi
Kalınlık
Küf
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar
pH
Rutubet
Tuz
Yabancı Madde
Yağ Miktarı
BEBEK BİSKÜVİSİ TEKLİF AL

BEBEK BİSKÜVİSİ | Ürün Standart No: TS 12299/1997

ANALİZLER
Maya-Küf
B.cereus
Salmonella
Listeria Monocytogenes
S.aureus
Clostridium Perfringens
Net Ağırlık Kontrolü
Kurşun
Arsenik
Kalsiyum
Demir
Magnezyum
Çinko
Potasyum
Bakır
Mangan
Sodyum
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Rutubet
Şeker
Tuz
Yabancı Madde
HAZIR KEKLER - SADE, ÇEŞNİLİ ve DOLGULU TEKLİF AL

HAZIR KEKLER - SADE, ÇEŞNİLİ ve DOLGULU | Ürün Standart No: TS 13375/2008

ANALİZLER
Asitlik (Özütlenen Yağda)
Çeşit Özellikleri
Duyusal Özellikler
Kül
Aerobik Mezofilik Bakteri
Clostridium Perfringens
Maya-Küf
Salmonella
E.coli
Net Ağırlık Kontrolü
Protein
Rutubet
Şeker
HAMUR TATLILARI - ŞERBET EKLEMEYE HAZIR TEKLİF AL

HAMUR TATLILARI - ŞERBET EKLEMEYE HAZIR | Ürün Standart No: TS 13470/2017

ANALİZLER
Aflatoksin
Asitlik (Hamur Tatlısının Asitliğini Nötrleştirmek İçin Sarf Edilen 1 M NaOH Miktarı)
Asitlik (Özütlenen Yağda Oleik Asit Cinsinden)
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Fiziki Özellikler (Kırık Parça Oranı)
Salmonella
Maya-Küf
Koliform
Rutubet
Protein
Toplam Şeker
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin
Yağ Miktarı
KURU FASULYE TEKLİF AL

KURU FASULYE | Ürün Standart No: TS 141/2008

ANALİZLER
Organoleptik Analiz
İrilik Tayini
Rutubet
Tip Özellikleri
Yabancı Madde - Diğer Çeşitlerden Taneler/Bozuk Tane/Kırık Tane/Kalbur Altı/ Piç ve Keçi Oranlarının Tayini
NOHUT TEKLİF AL

NOHUT | Ürün Standart No: TS 142/2008

ANALİZLER
Organoleptik Analiz
Bin Dane Kütlesinin Tayini
İrilik Tayini
Rutubet
Tip Özellikleri
Yabancı Madde - Diğer Çeşitlerden Taneler/Bozuk Tane/Kırık Tane/Kalbur Altı/Piç ve Keçi Tayini
MERCİMEK (KABUKLU ve İÇİ) TEKLİF AL

MERCİMEK (KABUKLU ve İÇİ) | Ürün Standart No: TS 143/2008

ANALİZLER
Boyut ve Toleranslar (Elek Analizi)
Diğer Çeşitlerden Karışma Oranı
Duyusal Özellikler (Adi Fiğ Tayini Hariç)
Grup ve Çeşit Özellikleri
Rutubet
Yabancı Madde - Taş Toprak vb. İnorganik Madde/Böcek Hasarlı Tane/Kızışmış ve Çilenmiş Tane/Kırık ve Kabuğu Soyulmuş Tane/Kabuğu Soyulmamış Tane
Toplam Yağ Miktarı
MAKARNA TEKLİF AL

MAKARNA | Ürün Standart No: TS 1620/2016

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Aflatoksin B1 ve Aflatoksin B1+B2+G1+G2
Demir
Kül
Maya-Küf
Salmonella
Protein
Rutubet
Suya Geçen Madde
Yabancı Madde
Deoksinivalenol
Folik Asit Tayini
Vitamin D Tayini
Vitamin B1 (Tiamin) Tayini
Vitamin B2 (Riboflavin) Tayini
Niasin (Nikotinik Asit) Tayini
Kalsiyum Tayin
PİRİNÇ UNU TEKLİF AL

PİRİNÇ UNU | Ürün Standart No: TS 2639/2018

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Elek Analizi (İrilik)
Kül
Yağ
Protein
Rutubet
Yabancı Madde
Koliform
Küf
KURU BÖRÜLCE TEKLİF AL

KURU BÖRÜLCE | Ürün Standart No: TS 3268/2009

ANALİZLER
Bozuk Tane
Diğer Çeşitlerden
Duyusal Özellikler
Kalbur Altı
Kırık Tane
Rutubet
Yabancı Madde
MISIR TEKLİF AL

MISIR | Ürün Standart No: TS 3415/2018

ANALİZLER
Çimlenmiş ve Filizlenmiş Taneler
Çürümüş Taneler
Diğer Hububat
Fazla Isıya Maruz Kalmış Tane
Genel Özellikler
Haşare Tahribatına Uğramış Tane
Hektolitre Ağırlığı
Kırık Tane
Rutubet
Yabancı Madde
Zarar Görmüş Taneler
Zararlı Ot Tohumları
MISIR İRMİĞİ TEKLİF AL

MISIR İRMİĞİ | Ürün Standart No: TS 4681/2016

ANALİZLER
Asitlik
Duyusal Özellikler
Tip Özellikleri
Kül
Protein
Rutubet
Yağ
Koliform
Maya-Küf
GOFRET TEKLİF AL

GOFRET | Ürün Standart No: TS 7474/2016

ANALİZLER
Asitlik (Özütlenen Yağda)
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Koliform
Salmonella
Rutubet
Su Aktivitesi
Yabancı Madde
PEKSİMET (ASKER YİYECEĞİ OLARAK KULLANILAN) TEKLİF AL

PEKSİMET (ASKER YİYECEĞİ OLARAK KULLANILAN) | Ürün Standart No: TS 9052/2010

ANALİZLER
Alkole Geçen Asitlik
Asitte Çözünmeyen Kül
Boyar Madde Aranması
Duyusal ve Fiziksel Özellikler
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Kül
Maya-Küf
Koliform
Rutubet
Toplam Şeker
Tuz
Tür Özellikleri
Yağ
LAVAŞ TEKLİF AL

LAVAŞ | Ürün Standart No: TS 13542

ANALİZLER
Sorbik Asit
Rope Sporu
Maya-Küf
Rutubet
Toplam Yağ
Tuz
Asitte Çözünmeyen Kül
Asit Değeri

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara