Image
Yeni dünya düzeninde rekabet koşulları ve kısa sürede çok iş yapmanın gerekliliğine bağlı olarak, üretim/hizmet süreçlerindeki karmaşıklığın ve işlem hızının artması, süreçlerin daha aktif takibinin yanı sıra finansın ve zamanın da etkin ve doğru bir şekilde değerlendirilmesinin önemini artırmıştır.
Yasal mevzuat, ulusal/uluslararası standart ve normların gerekli kıldığı şartları sağlayabilmenin akılcı yolu ise bu şartlar için gereken hizmetleri eş zamanlı olarak verebilecek bir kuruluş ile çalışılmasıdır.

HAKKINDA

ABOUT

HAKKINDA

ABOUT

SQR International Certification

SİGMACERT GLOBAL

2009 yılında kurulan SİGMACERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞT. TEST HİZ. LTD.ŞTİ. 2015 yılı son döneminde Mustafa CİHAN tarafından devralınarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu tarihten sonra hizmet ve çözümlerinin sürdürülebilir olmasının yanında iletişimlerinin de sürdürülebilir olması ilkesini benimseyen, gelişim ve değişim stratejisi izleyen şirketimiz gelişmeye ve kurumsallaşmaya önem vermiştir.

Etik değerleri göz önüne alarak, şeffaflık, tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlarda verilen hizmetlerin etkinliğini artırmak, sektöre taze, güçlü bir nefes getirmek amacı ile SİGMACERT GLOBAL kurulmuştur. Sektörüne girişi ile yeniliği de beraberinde getiren, tarihin tozlu ağırlığını üzerinde taşımayan genç, dinamik ekibi ile SİGMACERT GLOBAL ülkemizde 81 ilde, dünyada 3 kıta ve 17 ülkede;

  • Yönetim sistemleri denetim ve belgelendirme,
  • 2. taraf denetimler,
  • Gıda analizleri,
  • Başdenetçi eğitimleri,
  • ISO temel, dokümantasyon ve iç tetkikçi eğitimleri,
  • Periyodik kontrol ve işyeri hijyen ölçümleri
hizmetlerini sahip olduğu ulusal ve uluslararası akreditasyon yetkileri kapsamında vermektedir. Kurulduğu günden bugüne uluslararası platformlarda da daimi çalışmalar yapmayı hedefleyen SİGMACERT GLOBAL hizmetleri kapsamında coğrafi kapsamını Amerika, Kanada, Avustralya hariç olmak üzere tüm dünya ülkeleri olarak belirlemiştir. Çözüm önerisi olmayana eleştiri hakkının da tanınmadığı hizmet anlayışı ile SİGMACERT GLOBAL kaliteyi sağlayarak, maliyet ve zamanı entegre bir biçimde yönetebileceğiniz tüm hizmetleri size tek çatı altında sunmaktadır. Erişilebilirlik ve hızlı aksiyon almada akla ilk gelen kuruluş olan SİGMACERT GLOBAL kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarıyla ekonomik, çevresel ve toplumsal gelişmeleri dikkate alarak sizlerle iletişim kurmaktadır. Kendi alanındaki farklı profesyonellikleri ve tecrübeleri multidisipliner bir yaklaşım ile kullanarak, başarı ile birleştiren ekibimiz ve iş modelimiz sayesinde hizmetlerini gerçekleştiren SİGMACERT GLOBAL bu hizmetlerinin çıktısı olarak kurum/kuruluş ve işletmelerin değerini ölçülebilir şekilde artırmaktadır. Gelişmeyi ve geliştirmeyi ilke edinen SİGMACERT GLOBAL 172 üniversite, 12 meslek odası ve 14 ticaret odasında Kalite Yönetim Sistemi ile Kendini Geliştir, Ticaretini Dönüştür eğitim ve seminerlerinde 47.000 kişiye ücretsiz eğitim vererek, sektör paydaşlarına örnek ve öncü olmuş, kalite seferberliğinin fitilini ateşlemiştir. Kurum/kuruluş ve işletmeler doğru zamanda yapacakları doğru dönüşüm ve değişim tercihleri ile kendilerini sürekli yenileyebilirler ve nesiller boyu yaşayabilirler. Değişip dönüşmeleri için ise tek ihtiyaç duyacakları SİGMACERT GLOBAL’dir.

YOL HARİTAMIZ

2013

Çözüm İlaçlama ve Danışmanlık şahıs işletmesini kurarak kurulmasıyla firmalara pest kontrol alanında hizmet verilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda işletmelerin belediye ve bakanlıklardaki dosyalarının danışmanlığı yapılarak müteşebbisler ve kurumlar arasında güçlü bir köprü görevi yürütülmüştür. 

2013

2013

Her gün resmi gazeteyi takip ederek sektörel gelişmelerden hızlı haberdar olmamız, hızlı çözüm önerileri ile müşterilerimize hizmet sunmayı ticaret yıllarımızın başlarında ilke edinmemize, gelişimimize ve müşteri kitlemizin artarak devam etmesine katkı sağlamıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa CİHAN, 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında 2013’de kurulan ÇÖZÜMCÜ OSGB şirketinin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü olmuştur. İş güvenliği alanında iyi bir ekip kurulmasıyla, kısa sürede yaklaşık 2800 firmaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verilmiştir.

2013

2013 yılında yeni yürürlüğe giren hijyen eğitimi yönetmeliği kapsamında Halk eğitimlerle iş birliği yapılarak gıda firmalarında eğitimler organize edilmiştir. 2013 yılından günümüze kadar Türkiye genelinde yaklaşık 10.547 firmadan 189.194 kişiye hijyen eğitimi hizmeti verilmiştir. SİGMACERT Hijyen Eğitimleri konusunda halen faaliyet göstermeye devam etmektedir. 

2013

2014

İş Sağlığı ve Güvenliği, Hijyen Eğitimleri ile oluşan müşterilerimize “Kalite Yönetim Sistemleri’’ alanında danışmanlık hizmetleri vermeye başlanarak kısa sürede ciddi pazara hâkim olunmuştur.

2015

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yeterli müşteri sayısına ulaşıldığı düşünülerek, bulunduğumuz faaliyet kollarının tamamlayıcısı olan SİGMACERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM VE TEST HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ satın alınmıştır, akabinde Hindistan’da bulunan OSS Certification firmasından alınan temsilcilik ile JAS-ANZ akrediteli belgelendirme hizmeti verilmeye başlanmıştır.

2015

2016

SİGMACERT yaptığı çalışmalarla sektörde kabul gören bir firma haline gelmiştir. Müşterilerden gelen talepler üzerine marka ve patent konusunda Türk Patent Kurumu’ndan yetki alınarak marka tescili faaliyetine başlanmıştır.

2017

SİGMACERT’in temsilciliğini yürüttüğü Hindistan merkezli OSS firması, gelişen müşteri kitlemize çözümler üretemediği için kendi yetkimiz ile ilerlemeye karar verilmiştir. SİGMACERT 2017 yılında Amerika merkezli akreditasyon kurumu IAS (International Accreditation Services) tarafından ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemleri Belgelendirme yetkisi almış; Türkiye, Balkan ülkeleri ve Körfez ülkelerinde akrediteli bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

2017

2017

SİGMACERT, belgelendirme alanında yapmış olduğu faaliyetlere DENETLE markası ile 2. taraf denetimler ve özel istek üzerine yapılan denetimleri eklemiştir. Şirketimiz denetim esnasında gerekli olan ürün analizleri için yetkili gıda laboratuvarları ile protokoller yaparak, kapsamlı hizmet sağlayıp kısa zamanda mevcut müşterilerinin analiz ihtiyaçlarını karşılamıştır.

2018

Mevcut sektörlerimiz olan Belgelendirme, Marka ve Patent, Gıda Denetimi ve Laboratuvar konusunda yapılanmalar tamamlanmıştır. Kalite eğitimleri konusunda EĞİTİM SEPETİ markası oluşturulmuş, web sitesi üzerinden video eğitim hizmetleri ve çevrimiçi eğitim faaliyetlerine başlanmıştır. Çevrimiçi eğitim verilecek alt yapının 2018 yılında oluşturulması ile birçok eğitim şirketinin ne yapacağını bilmediği 2020-2021 pandemi döneminde çevrimiçi eğitimlere hız verilmiş ve yeni projeler geliştirilmiştir.

2018

2019

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17020 Asansör Muayene ve Periyodik Kontrol yetkisini de bünyesine katarak hizmet yelpazesini genişletmiştir.
Exemplar Global yetkili TNV şirketinden alınan temsilcilik ile kalite alanında baş denetçilik eğitimlerinin faaliyetine başlanılarak, sektöre yeni denetçiler kazandırılmıştır.

2020

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)’a “Helal Belgelendirme” yetkisi için başvuru yapılmış ve ilgili kurum tarafından başvuru kabul edilmiştir. SİGMACERT Türkiye’de özel kuruluşlar arasında denetime ilk girme hakkını kazanmıştır. Denetim başarı ile tamamlanarak 2021 yılında HAK yetkisi alınmıştır.

2020

2020

2020 yılı pandemi döneminde Türkiye genelinde oluşturduğumuz müşteri kitlemiz ile dönemin önemli belgelendirmesi ISO 13485 ve CE - maske uygunluk belgelendirmesi konusunda 500’den fazla firmaya hizmet verilerek iş hacmi geliştirilmiştir. Yine bu dönemde 204 üniversite ve 17 meslek odasından 72.382 kişiye ücretsiz kalite eğitimleri verilmiştir. Eğitim katılımcıları ile ilişkilerin sürdürülebilir hale getirilmesi için üniversite öğrencilerine ve meslek sahibi mezunlara farklı projeler geliştirilmiştir.

“81 İlde Denetçi ve Teknik Uzman Yetiştirme’’ projesi başlatılmış ve projeye 3500’ün üzerinde başvuru alınmıştır. Birebir çevrimiçi mülakatlar yapılarak 275 kişi projeye seçilmiştir. Seçim kriterlerinde mesleki tecrübeleri ve sahip oldukları network ön planda tutulmuştur. Seçilen kişilere 11 ay boyunca ücretsiz eğitimler verilerek, Türkiye’nin 81 ilinde denetçi havuzu olan tek firma haline gelinmiştir. Katılımcılarımızın bulundukları il ve bölgelerde bizi temsilen denetimlere gitmesi yol ve konaklama maliyetlerini ortadan kaldırmış, il kalkınmasına katkı sağlamıştır. Aynı zamanda katılımcılarımız kendi networkleri ile de iş geliştirmeleri sağlanarak tüm ülkede homojen bir ticaret hacmi oluşturulmuştur.

2020

Yatırımlarımıza hız kesmeden devam etme kararı ile TÜRKAK’a ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemleri Belgelendirme yetkisi için başvuru yapılmıştır. Ancak aynı dönemde satışa çıkarılan TÜRKAK yetkili ve Türkiye’nin ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemleri Belgelendirme alanında en geniş kapsama sahip FQC UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. şirketi satın alınmış, TÜRKAK  akrediteli belgelendirme çalışmalarına FQC şirketi ile devam edilmiştir. 
Gıda sektöründe var olan müşterilerimizin talepleri ve yeni projeler için gıda laboratuvarı kurma kararı alınmıştır. ATS LABORATUVAR A.Ş. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz alanlarında yetki alarak faaliyetlerine başlamıştır. Hiz

2020

2021

2. taraf denetimler ve özel istek numunelerin analiz hizmetlerinin verildiği DENETLE markası bir tüzel kişiliğe büründürülmüş ve DENETLE ÖLÇÜM TEST ve DENETİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. iş hijyeni ölçümleri ve periyodik kontrol hizmetleri kapsamında iş geliştirme çalışmalarına başlamıştır. 
Yönetim sistemleri baş denetçi eğitimleri konusunda, Amerika merkezli Exemplar Global firmasından Türkiye’de ISO/IEC 17024 temelli baş denetçi eğitimleri yetkisi alan ilk firma olunmuştur.

2022

FQC, ATS ve EĞİTİM SEPETİ hizmetlerine olan ihtiyacı maksimum düzeyde karşılamak için sektör ve müşteri talepleri doğrultusunda alanlarında kapsam genişletme yaparak hizmet yelpazelerini genişletmişlerdir.
Entegre hizmetlerini farklı şirketleri aracılığı ile yürüten şirketler grubumuz FQC, ATS, DENETLE ve EĞİTİM SEPETİ ile sunduğu faaliyetlerini SİGMACERT GLOBAL GÖZETİM BELGELENDİRME EĞİTİM A.Ş. çatısı altında toplamış ve dev bir hizmet ağı oluşturmuştur.

2022

2023

SİGMACERT HAK ve IAS; SİGMACERT GLOBAL ise TÜRKAK, Tarım ve Orman Bakanlığı, Exemplar Global yetkileri, Türkiye geneli 435 uzmanı ile 11 yıllık tecrübenin kaleleri olarak hizmetlerine devam etmektedir.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara