Image

Sigmacert Global gururla sunar! Türkiye'nin en kapsamlı gıda laboratuvarı hizmetinizde.

Gıda güvenliğine ulusal güvenlik kadar önem vererek ve toplum sağlığını en üst düzeyde koruyarak, endüstriyel ve sosyal sorumluluğumuz ile yaptığımız tüm çalışmalarla birlikte bilimsel ve akademik titizlik göstererek yaptığımız güvenilir ve hızlı analizler gıda endüstrisini üretimden tüketime kadar desteklemektedir.

SQR International Certification

ÇEREZLER

Dünyada birçok farklı ülkede fazla sayıda kuruyemiş ve kurutulmuş meyveler üretilmektedirler. Yağlı tohumlar kategorisindeki fındık, ceviz, Antep fıstığı, yer fıstığı gibi kuruyemişler ve hurma, kuru üzüm, kuru erik gibi kuru meyveler insan sağlığında doğru tüketimi ile vücutta pek çok katkısı bulunan gıdalar arasında yer almaktadır.

Kuruyemişler ve kuru meyveler üretim, taşıma ya da depolama gibi süreçlerde pestisit, ağır metal pest kontrol maddeleri ile kontamine olabilmektedirler. Rutubetin artması ile ve sıcaklığa bağlı olarak aflatoksin olarak adlandırılan zararlı bir toksin üretirler. Aflatoksin kuvvetli zehir ve kanserojen özelliği ile insan sağlığını ciddi şekilde etkilemektedir.

Renk, koku, görünüm vb. gibi duyusal analizler; yabancı sap, dal parçaları, kirlilik vb. gibi yabancı madde analizleri; kuru madde, briks, kırılma indisi vb. analizler; besin değeri analizleri; toksik etki yaratan mikotoksin (aflotoksin B1/toplam aflotoksin), okrotoksin A, deoksinivalenol, zearanelon vb. toksin analizleri; sorbik-benzoik asit vb. gibi koruyucu katkı madde analizleri; kurşun, civa, kadmiyum vb. gibi kalıntı analizleri ile ürün dalındayken başlayan ve tüketiciye ulaşana kadar olan süreçte kalite standartları göz önünde bulundurulmalıdır.

Çerezler

ÇAM FISTIĞI TEKLİF AL

ÇAM FISTIĞI | Ürün Standart No: TS 1771/2014

ANALİZLER
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin
Bozuk Tane
Buruşuk Tane
Değişik Tip ve Kökenli Tohumlar
Genel Özellikler
Parça ve Kırık Tane
Rutubet
Tip Özellikleri
Yabancı Madde
İŞLENMİŞ İÇ FINDIK TEKLİF AL

İŞLENMİŞ İÇ FINDIK | Ürün Standart No: TS 1917/1993

ANALİZLER
Aflatoksin
Boy Toleransları
Duyusal Özellikler
Grup Özellikleri
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Kusur Toleransları
Aerobik Mezofilik Bakteri
Maya-Küf
Koliform
Fekal Koliform
Salmonella
S. Aureus
Rutubet
Serbest Yağ Asitleri
Yabancı Madde
KABUKLU FINDIK TEKLİF AL

KABUKLU FINDIK | Ürün Standart No: TS 3074/2015

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Boyut ve Toleranslar
Genel Özellikler
Grup Özellikleri
İç Fındık Özellikleri
Kabuk Özellikleri
Rutubet (Kabuklu)
Yabancı Madde
Rutubet (Kabuksuz)
Sınıf Özellikleri
Toleranslar
İÇ FINDIK TEKLİF AL

İÇ FINDIK | Ürün Standart No: TS 3075/2012

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Genel Özellikler
Kalite Toleransları
Sınıf Özellikler
Boy Özellikler
Grup Özellikler
Rutubet
Yabancı Madde
YERFISTIĞI (KABUKLU ve İÇ) TEKLİF AL

YERFISTIĞI (KABUKLU ve İÇ) | Ürün Standart No: TS 310/2016

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül
Elek Analizi
Serbest Yağ Asitleri
Peroksit Değeri
Genel Özellikler
Rutubet
Sınıf Özellikleri
Tip Özellikleri
Yabancı Madde
KABUKLU ÇAM FISTIĞI TEKLİF AL

KABUKLU ÇAM FISTIĞI | Ürün Standart No: TS 7911/2007

ANALİZLER
Boyut ve Toleranslar
Genel Özellikler
Özür Toleransları
Tip Toleransları
Yabancı Madde
İŞLENMİŞ YERFISTIĞI TEKLİF AL

İŞLENMİŞ YERFISTIĞI| Ürün Standart No: TS 13232/2006

ANALİZLER
Genel Özellikler
Rutubet
Ekstrakte Yağda Peroksit
Sınıf özellikleri
İÇ ANTEP FISTIĞI TEKLİF AL

İÇ ANTEP FISTIĞI | Ürün Standart No: TS 1280/2006

ANALİZLER
Grup Özellikleri
İşaretleme
Asitte Çözünmeyen Kül Miktarının Tayini
Boyut ve Toleranslar
Değerlendirme
Genel Özellikler
Rutubet
Sınıf Özellikleri
KABUKLU ANTEP FISTIĞI TEKLİF AL

KABUKLU ANTEP FISTIĞI | Ürün Standart No: TS 1279/2014

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül Miktarının Tayini
Boy Özellikleri
Boyut ve Toleranslar
Tuz
Genel Özellikler
Grup Özellikleri
Sınıf Özellikleri
Rutubet
Randıman Muayenesi
ÇEKİRDEKLİ KURU ÜZÜM TEKLİF AL

ÇEKİRDEKLİ KURU ÜZÜM | Ürün Standart No: TS 3410

ANALİZLER
Diğer Çeşitlerden Taneler
Gelişmemiş Tane
Genel Özellikler
Özürlü Tane
Rutubet
Sap Parçası
Şekerlenmiş Tane
Yabancı Madde
Zenep Çöpü
ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM TEKLİF AL

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM | Ürün Standart No: TS 3411/2011

ANALİZLER
Boyut ve Toleranslar
Genel Özellikler
Grup ve Tip Özellikleri
Kabul Edilebilir Kusurlu Tane Oranı
Kükürtdioksit
Rutubet
Sınıf Özellikleri
Yabancı Madde
Yağ Miktarı
ŞEFTALİ KURUSU TEKLİF AL

ŞEFTALİ KURUSU | Ürün Standart No: TS 7703/1998

ANALİZLER
Asitde Çözünmeyen Kül
Bozulmuş Meyve
Böcek Vurgunu
Değerlendirme
Duyusal Özellikler
Fermantasyon
Ham Meyve
Renk
Renkten Sapma
Rutubet
Sınıf Özellikleri
Yabancı Madde
KAYISI ÇEKİRDEĞİ İÇİ TEKLİF AL

KAYISI ÇEKİRDEĞİ İÇİ | Ürün Standart No: TS 6479/2021

ANALİZLER
Rutubet
Böcek veya Kemirici Yenik
Olgunlaşmamış/Buruşuk
Acı Ağırlıkça
Yabancı Madde
Kırık
Genel Özellikler
KURU KAYISI TEKLİF AL

KURU KAYISI | Ürün Standart No: TS 485/2013

ANALİZLER
Boyut ve Toleranslar
Değerlendirme
Genel Özellikler
Grup Özellikleri
Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül
Kükürtdioksit
Rutubet (Vakumlu)
Sınıf Özellikleri
Tip Özellikleri
Yabancı Madde
KURU İNCİR TEKLİF AL

KURU İNCİR | Ürün Standart No: TS 541/2006

ANALİZLER
Bir Örneklik
Boyut ve Toleranslar
Değerlendirme
Genel Özellikler
Grup Özellikleri
HCI'de Asitte Çözünmeyen Kül
Kütle Toleransları
Rutubet (Vakumlu)
Sınıf Özellikleri
Sınıf Toleransları
Tip Özellikleri
Yabancı Madde
HURMA TEKLİF AL

HURMA | Ürün Standart No: TS 7420/1989

ANALİZLER
Genel Özellikler
Rutubet
Sınıf Özellikleri
Toleranslar
KURU ERİK TEKLİF AL

KURU ERİK | Ürün Standart No: TS 1204/2012

ANALİZLER
Boy Özellikleri
Boyut ve Toleranslar
Genel Özellikler
Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
Rutubet
Tip ve Sınıf Özellikleri
KABUKLU CEVİZ TEKLİF AL

KABUKLU CEVİZ | Ürün Standart No: TS 1275/2015

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül Miktarının Tayini
Boyut ve Toleranslar
Değerlendirme
Genel Özellikler
Rutubet
Yabancı Madde
CEVİZ İÇİ TEKLİF AL

CEVİZ İÇİ | Ürün Standart No: TS 1276/2006

ANALİZLER
Yapay Boya Aranması
Çeşit Özellikleri
Genel Özellikler
Yabancı Madde
Aerobik Mezofilik Bakteri
E.coli
Küf
Protein
Rutubet
Sınıf Özellikleri
KABUKLU TATLI BADEM TEKLİF AL

KABUKLU TATLI BADEM | Ürün Standart No: TS 1277/2006

ANALİZLER
Genel Özellikler
Rutubet
Sınıf Özellikleri
Toleranslar
AYÇİÇEĞİ ÇEKİRDEĞİ - ÇEREZLİK TEKLİF AL

AYÇİÇEĞİ ÇEKİRDEĞİ - ÇEREZLİK | Ürün Standart No: TS 12714/2001

ANALİZLER
Genel Özellikler
Boş Tane
Bozuk Tane
Boyut Özellikler
Ham Yağ
Rutubet
Yabancı Madde
BADEM İÇİ TATLI TEKLİF AL

BADEM İÇİ TATLI | Ürün Standart No: TS 1278/2006

ANALİZLER
Asitte Çözünmeyen Kül Miktarının Tayini
Boyut ve Toleranslar
Çeşit Özellikleri
Değerlendirme
Genel Özellikler
Rutubet
Sınıf Özellikleri
ŞEKİLLENDİRİLMİŞ CİPSLER - MISIR CİPSİ TEKLİF AL

ŞEKİLLENDİRİLMİŞ CİPSLER - MISIR CİPSİ | Ürün Standart No: TS 11998/1996

ANALİZLER
Aflatoksin
Çeşit Özellikleri
Duyusal Özellikler
Arsenik
Bakır
Kalay
Kurşun
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Ekstrakte Yağda Asitlik
Kırılmış Mısır Cipsi
Kusurlu Mısır Cipsi
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri
Fekal Koliform
Salmonella
S. Aureus
Maya-Küf
Rutubet
Tuz
Yağ
PEKMEZ SUCUĞU KURU MEYVELİ TEKLİF AL

PEKMEZ SUCUĞU KURU MEYVELİ | Ürün Standart No: TS 12477/1998

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Arsenik
Bakır
Çinko
Demir
Kalay
Kurşun
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Kuru Meyve oranı
Aerobik Mezofilik Bakteri
Maya-Küf
Osmofilik Maya
Salmonella
Rutubet
Sakkaroz
MANİSA MESİR MACUNU TEKLİF AL

MANİSA MESİR MACUNU | Ürün Standart No: TS 12526/2012

ANALİZLER
Boyar Madde Aranması
Çözünür Katı Madde
Yabancı Madde
Duyusal Özellikler
Glikoz
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Enterobactericeae
S. Aureus
Maya-Küf
B. Cereus
Salmonella
pH
Titre Edilebilir Asitlik
Sınıf Özellikleri
PATATES CİPSİ TEKLİF AL

PATATES CİPSİ | Ürün Standart No: TS 3628/2011

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Fiziksel Özellikler
Özütlenmiş Yağda: Serbest Yağ Asitliği
Özütlenmiş Yağda: Peroksit Muhtevası
Metalik Maddeler
Aerobik Mezofilik Bakteri
Koliform
Maya-Küf
Rutubet
Tuz
Yağ
ANTEP FISTIĞI EZMESİ TEKLİF AL

ANTEP FISTIĞI EZMESİ | Ürün Standart No: TS 9775/2011

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Ekstrakte Yağda Serbest Yağ Asitleri
Ham Selüloz
E.coli
Maya-Küf
Nişasta
Protein
Rutubet
Toplam Kül
Toplam Şeker
Yabancı Madde
Yağ
Aflatoksin
Boyar Madde Aranması
İNCİR EZMESİ TEKLİF AL

İNCİR EZMESİ | Ürün Standart No: TS 542/1989

ANALİZLER
Böcek Başı Sayısı
Duyusal Özellikler
Genel Özellikler
Rutubet (Vakumlu)
İnvert Şeker
FINDIK EZMESİ TEKLİF AL

FINDIK EZMESİ | Ürün Standart No: TS 8371/2010

ANALİZLER
Aflatoksin
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Ham Selüloz
Kül
E.coli
Maya-Küf
Protein
Toplam Şeker
Uçucu Madde
Yabancı Madde
Yağ
YER FISTIĞI EZMESİ TEKLİF AL

YER FISTIĞI EZMESİ | Ürün Standart No: TS 9494/1991

ANALİZLER
Aflatoksin
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Ham Selüloz
Kakao Miktarı
Kül
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri
Maya-Küf
Koliform
Fekal Koliform
S.aureus
Salmonella
Net Ağırlık Kontrolü
Protein
Rutubet ve Uçucu Madde
Toplam Şeker
Yabancı Madde
Yağ Miktarı

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara