Image

Sigmacert Global olarak sadece ticari faaliyetlerimiz ile değil, yaşadığımız dünyaya, ülkemize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızın bilinciyle de aksiyon alıyoruz.

KURUMSAL KILAVUZLAR

CORPORATE GUIDES

KURUMSAL KILAVUZLAR

CORPORATE GUIDES

Sigmacert Global

LOGO KULLANIM KILAVUZU

Sigmacert Global logo ve logotypının farklı alanlarda kullanım biçimleri, font, renkler, doğru ve yanlış kullanımlarını kurumsal kimlik dosyamızda bulabilirsiniz.
Image
Image

Sigmacert Global

KURUMSAL İLETİŞİMDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ REHBERİ

Sigmacert Global Kurumsal İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi Sigmacert Global Kurumsal İletişim Birimi tarafından hazırlanmıştır. Rehber hazırlanırken toplumsal ve iş yaşamında cinsiyet eşitliği rolleri uluslararası raporlarda bulunan istatistiksel veriler ve Sigmacert Global ilkeleri temel alınarak sunulmuştur.

Sigmacert Global

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK REHBERİ

Rehber hazırlanırken çevresel sürdürülebilirliğin olağan etkinlikler sonucu atmosfere salınımı olmuş ve olmaya devam eden karbondioksitlerin neticesi Karbon ayak izinin yinelenebilir enerji kaynakları odaklı çözümlerle kontrol altına alınması ve birincil (doğrudan), ikincil (dolaylı) karbon ayak izlerinin takibi ve aşamalı azaltımı ilkeleri temel alınarak sunulmuştur.

Image
Image

Sigmacert Global

SOSYAL MEDYA ANLAYIŞ VE YÖNETİM İLKESEL REHBERİ

Günümüz teknolojisinin ve iletişim mekanizmalarının gelişmeyi sebebiyle geleneksel tüketicilerin alışkanlıkları da değişmektedir. Artık bulundukları yerleşim sınırlarına bağlı kalmadan uzaktan bilgi ve hizmet temin edebilmektedirler. Bu da günümüz firmalarının adapte olmaları gereken bir süreçtir ve bu bağlamda sosyal medyanın etkisi yadsınamaz düzeydedir. Sigmacert Global olarak etkileşimli iletişime değer veriyor ve bu bağlamda her geçen gün kendimizi bu sürece adapte ederek geliştiriyoruz.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara