Image

Sigmacert Global gururla sunar! Türkiye'nin en kapsamlı gıda laboratuvarı hizmetinizde.

Gıda güvenliğine ulusal güvenlik kadar önem vererek ve toplum sağlığını en üst düzeyde koruyarak, endüstriyel ve sosyal sorumluluğumuz ile yaptığımız tüm çalışmalarla birlikte bilimsel ve akademik titizlik göstererek yaptığımız güvenilir ve hızlı analizler gıda endüstrisini üretimden tüketime kadar desteklemektedir.

SQR International Certification

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

İnsan yaşamının her evresinde gerekli olan sütün çiğ gıda olması; hayvana bağlı olarak değişebilen kompozisyonu ve orijini gıda güvenliği açısından riskli ürün gruplarından biridir. Protein, kalsiyum, fosfor, B2 ve B12 vitaminleri olmak üzere birçok yüksek besin içeriğine sahip olan süt ve süt ürünleri halk arasında yaygın kullanımından dolayı ve düşük ekonomik değere sahip olmasından kaynaklı besinler arasında taklit ve tağşişe en açık ürünler arasında gösterilebilir.

Süt ve süt ürünlerinin kalite kontrolünde hammadde kaynağının tespiti, üretim tekniğine bağlı istenmeyen değişikliklerinin analizleri, ürünün piyasada kalma süresinin belirlenmesi, taklit ve tağşişin belirlenmesi önemli olmaktadır. Bu bağlamda yapılan analizler renk, koku, tat gibi özellikleri ortaya koyan duyusal analizler; katkı ve koruyucu madde analizleri, süt veriminin arttırılması için hayvanlarda kullanılan antibiyotikler; hormon gibi ilaçların tespiti için yapılan kalıntı analizleri; hayvanın tüketimine bağlı olarak oluşan ağır metal analizleri; genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünlerin (GDO) analizleri; patojen mikroorganizmaların tespitinin belirlenmesinde mikrobiyolojik analizler; protein, kalsiyum, fosfor, A vitamini, riboflavin, B12 gibi B vitamini gibi besin bileşenlerinin tespiti, tür tayini analizleridir.

Süt ve süt ürünlerinin düzenli ve zorunlu kalite kontrolu, hammaddeden başlayarak tüketiciye sunulmasına kadar olan nihai ürün garantisini esas kılmıştır.

Süt ve Süt Ürünleri

ÇİĞ SÜT TEKLİF AL

ÇİĞ SÜT | Ürün Standart No: TS 1018/2002

ANALİZLER
Asitlik (Süt Asidi)%(m/v)
Yoğunluk (g/cm³)
Donma Noktası
Duyusal Özellikler
Fosfataz Aktivitesi
İnhibitör Madde
Karbonat ve Formeldehit
Kir Muhtevası mg/100 mL
Mastitis Testi
Somatik Hücre Sayısı Adet/mL
Toplam Canlı Bakteri Sayısı 30ºC’da kob/ mL
Salmonella Kob/25 g
Staphylococcus Aureus Kob/mL
Resazurin deneyi
Okside Edici Maddeler
PASTÖRİZE SÜT TEKLİF AL

PASTÖRİZE SÜT | Ürün Standart No: TS 1019/2020

ANALİZLER
Benzoik Asit - Sorbik Asit
Duyusal Özellikler
Fosfataz Aktivitesi (Fenol Değeri Olarak mg/0.5 mL)
Homojenizasyon Deneyi
Peroksidaz Deneyi
Sediment Tayini
Süt Yağı Tayini
Yağsız Kuru Madde Tayini % (m/v)
Protein % (m/m)
Aflatoksin M1 (µg/kg)
Sorbik asit
Natamisin
Enterobactericeae kob/mL
UHT SÜT TEKLİF AL

UHT SÜT | Ürün Standart No: TS 1192/2021

ANALİZLER
Aflatoksin M1
Asitlik
Çeşit Özellikleri
Değerlendirme
Duyusal Özellikler
Homojenizasyon Deneyi
Sterilizasyon Kontrolü
Sediment Miktarı
Sterilizasyon Kontrolü
Süt Yağı
Yağsız Kuru Madde
AROMALI SÜT TEKLİF AL

AROMALI SÜT | Ürün Standart No: TS 5004/2021

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Homojenizasyon Deneyi
Enterobactericeae
Sterilizasyon Kontrolü
Süt Yağı
Yağsız Kuru Madde
KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT TEKLİF AL

KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT | Ürün Standart No: TS 7790/2001

ANALİZLER
Asitlik
Duyusal Özellikler
Laktoz Kristalleri Büyüklüğü
Süt Toplam Kuru Maddesi Haricindeki Su Fazında Sakaroz Oranı
Sakaroz Oranı
Mikroorganizmaların Koloni Oluşturan Birimleri Sayısı kob/mL
Koliform Bakteri kob/mL
E.Coli kob/mL
Salmonella kob/25 g
Staphylococcus Aureus kob/mL
Maya-Küf kob/mL
Sakkaroz
Sterilizasyon Kontrolü
Süt Yağı % (m/m)
Yabancı Madde
Yağsız Süt Kuru Maddesi
SÜT TOZU TEKLİF AL

SÜT TOZU | Ürün Standart No: TS 1329/2005

ANALİZLER
Aflatoksin M1 ppb (m/m)
10 g Süt Tozunun Asitliğini Nötralize Etmek İçin Gerekli 0.1 M NaOH’in mL Olarak Hacmi/en çok
Laktat/100 g Yağsız Kuru Maddede mg
Duyusal Özellikler
Çözünürlük % (v/v)
Yabancı Madde
Aerobik Mezofilik Bakteri (kob/g)
Kurşun mg/kg
E.Coli
Koliform
Staphylococcus Aureus (kob/g)
Küf (kob/g)
Salmonella
Listeria onocytogenes
Protein Yağsız Kuru Maddede % (m/m)
Rutubet % (m/m)
Yabancı Madde
Yağ % (m/m)
DONDURMA-SÜT ESASLI TEKLİF AL

DONDURMA-SÜT ESASLI| Ürün Standart No: TS

Listeria monocytogenes
ANALİZLER
Duyusal Özellikleri
Hacim Genişlemesi
Enterobactericeae
Salmonella
Ayrılabilen Çeşni Oranı
Süt Yağı Miktar Tayini
Süt Yağı Tip Tayini
Toplam Kuru Madde
Yağsız Kuru Madde
Yağsız Süt Kuru Maddesi
PEYNİR ALTI SUYU TEKLİF AL

PEYNİR ALTI SUYU | Ürün Standart No: TS 11860/2014

ANALİZLER
Asitlik
Çözünmezlik İndeksi
Duyusal Özellikler
Kül
Enterobactericeae
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar
Salmonella
Protein
Rutubet
Yabancı Madde
Yağ
UZUN ÖMÜRLÜ SÜT TEKLİF AL

UZUN ÖMÜRLÜ SÜT | Ürün Standart No: TS 1192/2021

ANALİZLER
Aflatoksin M1
Asitlik
Çeşit Özellikleri
Duyusal Özellikler. Homojenizasyon Deneyi. Sterilizasyon Kontrolü
Sediment Miktarı
Sterilizasyon Kontrolü
Süt Yağı
Yağsız Kuru Madde
KÖPÜK KREMA TEKLİF AL

KÖPÜK KREMA | Ürün Standart No: TS 12505/1998

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Kabarma Derecesi
Aerobik Mezofilik Bakteri
Koliform
Rutubet
Sterilizasyon Kontrolü
Süt Proteini
Süt Yağı Miktarı
Titre Edilebilir Asitlik
Toplam Şeker
Yabancı Madde
HELLİM PEYNİRİ TEKLİF AL

HELLİM PEYNİRİ | Ürün Standart No: TS

ANALİZLER
Duygusal Özellikler
Bakır
Kalay
Kurşun
Civa
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Fiziki Özellikler
E. Coli
S. Aureus
Salmonella
Maya-Küf
Koliform
pH
Rutubet
Titre Edilebilir Asitlik
Tuz
Yağ
YOĞURT TEKLİF AL

YOĞURT | Ürün Standart No: TS 1330/2021

ANALİZLER
Titre Edilebilir Asitlik
Değerlendirme
Duyusal Özellikler
E.Coli
Natamisin
Nişasta
Peroksidaz Testi
Protein
Bitkisel Yağ
Sorbik Asit
Süt Yağı
Toplam Karakteristik Mikroorganizma Sayısı
TEREYAĞI TEKLİF AL

TEREYAĞI | Ürün Standart No: TS 1331/2021

ANALİZLER
Asitlik
Duyusal Özellikler
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar
Salmonella
Peroksidaz
Rutubet
Tuz
Yağ
Bitkisel Yağ
Yağsız Katı Madde
KREMA ve KAYMAK TEKLİF AL

KREMA ve KAYMAK | Ürün Standart No: TS 1864/2008

ANALİZLER
Asitlik
Değerlendirme
Duyusal Özellikler
Hacim Genişlemesi
Koliform
E.Coli
S.Aureus
Salmonella
Listeria Monocytogenes
Maya-Küf
Aerobik Mezofilik Bakteri (Sadece Krema Tozu)
Clostridium Perfringens (Sadece Krema Tozu)
Peroksidaz Testi
Protein
Rutubet
Tuz
Yabancı Madde (Sediment)
Yağ Tayini
GRAVYER PEYNİRİ TEKLİF AL

GRAVYER PEYNİRİ | Ürün Standart No: TS 2174/2016

ANALİZLER
Natamisin
Bitkisel Yağ
Aflatoksin M1
Duyusal Özellikler
Genel Özellikler
Gözenek Sayısı
Nişasta
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar
Salmonella
Listeria monocytogenes
Rutubet
Tuz
Yağ
EMMANTAL PEYNİRİ TEKLİF AL

EMMANTAL PEYNİRİ | Ürün Standart No: TS 2175/2016

ANALİZLER
Duyu Özellikleri
Genel Özellikler
Gözenek Sayısı
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar
Salmonella
Listeria Monocytogenes
Nişasta
Rutubet
Tuz
Natamisin
Aflatoksin M1
Bitkisel Yağ
Yağ
ERİTME PEYNİRİ TEKLİF AL

ERİTME PEYNİRİ | Ürün Standart No: TS 2176/2011

ANALİZLER
Benzoik ve Sorbik Asit
Çeşni Oranı
Duyu Özellikleri
E.Coli
Listeria Monocytogenes
Natamisin
Aflatoksin M1
Bitkisel Yağ
Nişasta
pH
Rutubet
Tuz
Yağ
TULUM PEYNİRİ TEKLİF AL

TULUM PEYNİRİ | Ürün Standart No: TS 3001/2016

ANALİZLER
Titre Edilebilir Asitlik
Duyusal Özellikler
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar
Salmonella
Listeria Monocytogenes
Metalik Maddeler
Rutubet
Nişasta
Yabancı Madde
Yağ
Tuz
Bitkisel Yağ
Natamisin
Aflatoksin M1
DİL PEYNİRİ TEKLİF AL

DİL PEYNİRİ | Ürün Standart No: TS 3002/2016

ANALİZLER
Tuz
Duyusal Özellikler
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar
Salmonella
Listeria Monocytogenes
Rutubet
Metalik Maddeler
Tuz
Yağ
Nişasta
Yabancı Madde
Bitkisel Yağ
Natamisin
Aflatoksin M1
KAŞAR PEYNİRİ TEKLİF AL

KAŞAR PEYNİRİ| Ürün Standart No: TS 3272/2016

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar
Salmonella
Listeria Monocytogenes
Natamisin
Bitkisel Yağ
Sorbik Asit
Nişasta
Rutubet
Süt Yağı
Tuz
AYRAN TEKLİF AL

AYRAN | Ürün Standart No: TS 6800/2013

ANALİZLER
Asitlik
Yabancı Madde
Duyusal Özellikler
Kuru Madde
E.Coli
Tuz
Süt Proteini
Natamisin
Bitkisel Yağ
Sorbik Asit
Aflatoksin M1
Yağ
Yoğunluk
PEYNİR MAYASI TEKLİF AL

PEYNİR MAYASI | Ürün Standart No: TS 3844/1996

ANALİZLER
Duyusal Özellikler
Maya Kuvveti
Koliform
E.Coli
Salmonella
S.Aureus
Maya-Küf
Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri
Anaerobik Sporlu Bakteri
Sodyum Benzoat
Tuz
Yabancı Madde
BEYAZ PEYNİR TEKLİF AL

BEYAZ PEYNİR | Ürün Standart No: TS 591/2013

ANALİZLER
Aflatoksin M1
Bitkisel Yağ
Duyusal Değerlendirme
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar
Salmonella
Listeria Monocytogenes
Natamisin
Nişasta
pH
Rutubet
Titrasyon Asitliği
Tuz
Yağ

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara