Image

Sigmacert Global Bilgi Bankası

Sigmacert Global olarak:
  • Sokrates'in "Bir insanın gerçek bilgeliği, bilmediğini bilmektir." sözünden yola çıkarak, hizmet alanlarımıza dair bilgi edinmek isteyen müşterilerimiz ve gençler başta olmak üzere her yaştan insanımızın faydalanabilmesi için bilgi bankamızı oluşturduk. 
  • Eleştiri, öneri ve katkılarınız için tıklayınız.

Sigmacert Global Bilgi Bankası

Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler ve Ticaret Odaları İle İş Birliği Projesi

Proje Amacı

Başta ülkemizdeki dernekler olmak üzere geniş kitlelere ulaşabilen ve kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren dernekler ile faaliyet alanlarımız kapsamında karşılıklı fayda sağlayan işbirlikleri yapmak.

Proje Hedefi

Dernek üyesi işletmelerin ve bu işletmelerde çalışan personellerin kalite alanında etkinleşmesini sağlamak.

Karşılıklı fayda sağlayan ticaretler yapmak.

Hedef Kitlesi

Kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren iş insanları dernekleri ve mesleki dernekler.

Proje Süresi      

Süresiz.

Proje Uygulamaları

İş birliği anlaşması yapılan derneklerin faaliyet alanlarına göre yönetim sistemi eğitimlerinin ücretsiz verilmesi.

İşletmemizde gerçekleştirdiğimiz mini çalıştay çalışmalarımıza davet.

Kazanımlar

Faaliyet alanımıza giren işlerde Sigmacert Global’den hizmet almak istediklerinde akreditasyon ve tarafsızlık kurallarımız çerçevesinde etkin ve nitelikli hizmet sunumu.


+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara