Image

Sigmacert Global Bilgi Bankası

Sigmacert Global olarak:
  • Sokrates'in "Bir insanın gerçek bilgeliği, bilmediğini bilmektir." sözünden yola çıkarak, hizmet alanlarımıza dair bilgi edinmek isteyen müşterilerimiz ve gençler başta olmak üzere her yaştan insanımızın faydalanabilmesi için bilgi bankamızı oluşturduk. 
  • Eleştiri, öneri ve katkılarınız için tıklayınız.

Sigmacert Global Bilgi Bankası

Afrikalı Öğrencilerin Türk Ticaretine Kazandırılması Projesi

Proje Amacı

Afrika kıtasından ülkemize öğrenim görmek için gelen öğrencilerin; Afrika’yı iyi tanımaları ve yabancı dil konusunda etkin olmaları vesilesi ile işletmelerimizin gelişimine katkı sunmalarını sağlamak.

Proje Hedefi

Afrika’dan gelen öğrencilere kalite yönetim sistemleri eğitimlerini vermek.

İhracat yapmak isteyen işletmelerimizin, ihracat yapacakları bölge hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Yanlış bilgiye dayalı olarak ticaretten vazgeçen birçok işletme olduğu bilinen bir gerçek.

Özellikle Afrika bölgesine ihracat için bölgeyi ve yerel dilleri bilen öğrenciler ile işletmeleri bir araya getirmek. Sektör kümelerinde etkin rol almalarını sağlamak.

Hedef Kitlesi

Üniversite öğrenimi gören tüm Afrikalı öğrenciler başta olmak üzere yabancı öğrenciler.

İhracat yapmak isteyen tüm işletmeler.

Proje Süresi      

Süresiz

Proje Uygulamaları

Üniversitelerde öğrenim gören Afrikalı öğrenciler başta olmak üzere yabancı öğrencilere öncelikle kalite yönetim sistemi eğitimleri veriliyor.

Mevcut müşterilerimiz başta olmak üzere talep eden tüm işletmelere öğrencilerin yönlendirmesini yapılıyor.

İşletmeler kendi sektörleri hakkında öğrencilere oryantasyon eğitimi vererek yurt dışı pazar araştırmalarına başlıyorlar.

Kazanımlar

Yurt dışından ülkemize gelen öğrenciler etkin değerlendiriliyor ve ülkelerine döndüklerinde olumlu intiba bırakan binlerce kişi yetişmiş oluyor.

İşletmelerimize ihracat yapmak istedikleri bölgeler hakkında duydukları yanlış veya eksik bilgileri daha detaylı inceleme, doğru bilgi edinme fırsatı doğuyor.

Gelen öğrencilerin aileleri başta olmak üzere kendi ülkelerinde ki hedef kitlelere ulaşması zaman açısından fayda sağlıyor.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara