Image

Ticareti kolaylaştıran ve yön veren, sektörlere güvence sağlayan 2. ve 3. Taraf denetimler, süreç paydaşlarına ihtiyaç duydukları optimizasyonu sağlamaktadır. Tedarik zincirinin tüm basamaklarında belirlenmiş kriterlerin karşılandığının kontrolünü sağlamak üzere; uluslararası standartlar, müşteri şartları ve yasal şartlar temelinde ürün, hizmet ve proseslerinizi, yurt içinde ve yurt dışında bulunan deneyimli teknik uzman ve denetçilerimiz ile 2. ve 3. Taraf denetim hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

International Certification

2. TARAF DENETİM NEDİR?

Müşteri tarafından yapılan veya müşterinin anlaşmalı olduğu bir kuruluşa kendi adına tedarikçi üzerinden yaptırdığı denetimlere 2. Taraf denetim denir. 2. Taraf denetimi karşılıklı yapılan sözleşmede geçen gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğiyle alakalıdır.

KAPSAMI

2. Taraf denetimler tedarikçileri olan kuruluşlar için yapılır. Sözleşmede geçen alanların hepsini veya belirli bölgeler üzerinde denetim yapılabilir. Müşteri ve tedarikçi arasında olan bu denetim sertifika ile ilgili değildir. 

Ürün kalitesi kuruluşların müşteri memnuniyetinde başarılı olması için önemli bir kriterdir. Kaliteli ürün üretilebilmesi için de kuruluş tedarikçilerinin kaliteli bir prosese sahip olması gerekir. Oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi Kapsamlı ve iyi planlanmış bir 2. taraf denetimi ile mümkündür.

En çok uygulayan sektörler; büyük market zincirleri, fast food zincirleri, otomotiv sanayisidir.

UYGULAMA VE DENETİM SÜRECİ

2. Taraf denetimler önceden planlanır ve duyurulur. Bu planlamada denetimin tarihi ve denetimin süresi-saati, hangi alanlarda denetimin gerçekleştirileceği, denetime kimlerin katılacağı, denetim ekibinde yer alan kişilerin hangi kapsamlarda denetimi gerçekleştireceği belirlenir. Denetim süresi firmanın sektörüne, çalışan kişi sayısına ve şube sayılarına göre değişiklik gösterir.  Denetim günü denetime giden kişi(ler) denetime tabi oldukları alan ve kapsam(lar)la alakalı bulguları not etmeli, dokümantasyonları kontrol etmeli, soru sormalı ve delilleri dosya içine koymalıdır. Bulunan uygunsuzlukları kök sebeple beraber not edilmeli, kanıtlar da eklenmelidir. Uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerin ve iyileştirilmelerinin tamamlanması için uygun bir zaman belirlenir. Bu işlemle beraber denetim süreci bitmiş olur. Düzeltici faaliyetin amacı uygunsuzluk olarak nitelenen durumların ortadan kaldırılması içindir. Bu denetim ile tedarikçi kendisinde olan proseslerle sorunlu noktaları tespit eder, müşteri de tedarikçisini yakından tanıma fırsatı bulur.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara