Image
Image

50001:2018

International Certification

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Sera gazı kaynaklı iklim değişikliklerinin önüne geçmek ve sürdürülebilir kaynakların etkinliğini sağlamak için kurum ve kuruluşların enerji kullanımlarını kontrol etmeleri için çerçeve sunan sistem ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemidir. Enerji tasarrufu yöntemlerinin belirlenmesi ve benimsenmesi için rehberlik sağlar.

Tüketilen enerjinin miktarına, kullanım şekline veya türüne bakılmaksızın uygulanabilir olan standarttan verim alınabilmesi için yüksek farkındalık gereklidir.

KİMLER UYGULAYABİLİR?

Harcadığı enerji türün ve büyüklüğüne bakılmaksızın; ofisler, bina ve bina kompleksleri, tüm sektörler için üretici firmalar, büyük ölçekli sanayi tesisleri, çiftlikler, maden ocakları, enerji tedariki sağlayıcıları, lojistik, nakliye hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlar için ISO 50001 uygulanabilirdir. 

AVANTAJLARI NELERDİR?

Her büyüklükteki işletme, enerji kullanımının izlenmesinden ve kontrol edilmesinden ve bir enerji yönetimi stratejisi uygulayarak enerji tasarrufundan yararlanabilir. Etkili bir ISO 50001 sistemi için sürece tüm çalışanların dahil edilmesi ve potansiyel tasarruf noktalarının belirlenmesi gerekir. Yasal yükümlülükler çerçevesinde sera gazi emisyonunun azaltılması buradan doğan mali yükü de azaltacaktır. Çevre dostu yaklaşımdan kaynaklı olarak rekabet avantajı sağlar, sürdürülebilirlik kapsamında kuruluş itibarını arttırır.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara