Image
Image

28000:2022

International Certification

ISO 28000:2022 TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 28000:2022 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini tanımlayan uluslararası bir standarttır. Bu standart, tedarik zincirinin güvenlik risklerini kontrol etmek ve kuruluş risklerini bertaraf etmek için yeterli önlemlerin mevcudiyeti ile birlikte müşteri ve yasal düzenlemelere göre üretim ve teslimat süreçlerinin güvenliğine odaklanır.

KİMLER UYGULAYABİLİR?

ISO 28000:2022 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, her sektörde ve her boyuttaki tüm özel ve kamu kuruluşlarına uygulanabilir bir standarttır.

AVANTAJLARI NELERDİR?

Firmanın tüm aşamalarında risklerin doğru bir şekilde belirlendiğinden ve gerekli önlemler alındığından olası sorunlar minimum düzeyde gerçekleşir. Gümrükte de bu durum kolaylık sağlar.

AEO (EU Authorised Economic Operator) sertifikası başvurularında gereklilikleri yerine getirildiğinden yasal otoritelerin firmaya olan güveni artar.

Müşteri ihtiyaçları belirlendiğinden ve olası sorunlarla alakalı önlemler alındığı için müşterinin güveni sağlanmış olur ve ihtiyaçları da doğru şekilde karşılanır.

Standardın yapısı, kuruluşların sistemlerini entegre edebilmesi için ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 gibi diğer yönetim sistemi standartları ile aynıdır. Risk Yönetimi (ISO 31000) ve İş Sürekliliği Yönetimi (ISO 22301) standartlarına uyumlu hale getirilmiştir.

UYGULAMA

1) Güvenlik risk değerlendirmesi ve planlama
- Tedarik zinciri süreçlerini etkileyebilecek her türlü kaza, hasar, hırsızlık, terör olayları, doğal afetler, fiziksel yetersizlikler,
- Güvenliği tehlikeye atabilecek beşeri faktörler,
- Hizmetlerdeki aksamalar,
- Bakım, onarım, tasarım ve kurulum çalışmaları

2) Uygulama ve işletme
- Güvenlik yönetimi ile ilgili işletme bünyesinde yetki ve sorumluluk tanımlaması yapılmalıdır ve konuyla ilgili herkesin görevleri net bir şekilde açıklanmalıdır.
- İşletme içerisinde üst yönetimden başlayarak her kademede ki birim ve çalışanların tedarik zinciri politikalarıyla ilgili bilgi sahibi olması sağlanmalıdır. Bu konuda çalışanlara eğitimler verilmelidir.
- Tedarik zinciri süreçleri ve güvenlik yönetimi konusunda etkin bir iletişim ağı oluşturulmalıdır.
- Tüm çalışmalar dokümante edilmelidir.
- Acil durum eylem planı hazırlanmalı; tedarik zinciri güvenliğinden kaynaklı her türlü gelişmeye hızlı reaksiyon gösterilmesini sağlayan uygulamalar belirlenmelidir.

3) Kontrol ve düzeltici faaliyet
- Her türlü sorun oluşturabilecek durumlarla alakalı düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılmalıdır.

4) Yönetimin gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirme
- Geri dönüşler, şikayetler ve geri çağırmalarla alakalı dokümantasyonlar yapılması
Düzeltici ve önleyici faaliyetler her yıl güncel bir şekilde hazırlanmalı ve muhafaza edilmelidir.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara