Image
Image

14064-1

International Certification

KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Kurum/kuruluş veya bireylerin ulaşım, barınma, yiyecek, elektrik tüketimi gibi tüm yaşamsal faaliyetlerinde atmosfere verilen toplam CO2 ve diğer sera gazlarının salınım miktarına karbon ayak izi denmektedir.

Karbondioksit ve diğer sera gazları her zaman atmosferimizde bulunmuş ve tıpkı sera gibi ısıyı içeride tutarak dünyayı yaşanabilir hale getirmiştir. Sanayileşme ile birlikte bu gazların atmosferdeki miktarı artmış, daha fazla ısının tutulmasıyla küresel ortalama sıcaklık yükselmiştir. Bunun sonucu iklim değişikliğidir. Her gün yaptığımız aktivitelerle bu sera gazlarının salınımına neden oluyor ve dünyayı etkiliyoruz.

KARBON AYAK İZİMİZİ AZALTMAK İÇİN BİZ NE YAPABİLİRİZ?

Araba kullanımımızı olabildiğince azaltabiliriz. Elektrik enerjisini elde etmek için rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanabiliriz. Isınma ihtiyaçlarını karşılamak için doğalgaz yerine güneş enerjisi kullanabiliriz. Enerji verimliliği sağlayacak teknolojiler kullanabiliriz. Ulaşım için paylaşımlı seyahat araçlarını veya fosil yakıtlı olmayan yeni nesil araçları tercih edebiliriz.

ISO 14064-1 KARBON AYAK İZİ DOĞRULAMASI NEDİR?

Tüm dünyada karbon ayak izini azaltmak, iklim değişikliklerini durdurmak amacıyla çeşitli sertifikasyon ve doğrulama çalışmaları yapılmaktadır. Bunlardan biri de ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi doğrulamasıdır. Sera gazı emisyonlarının kuruluşlar ya da projeleri temelinde ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması temeline dayanmaktadır.

ISO 14064-1 KARBON AYAK İZİ DOĞRULAMASINI KİMLER YAPTIRABİLİR?

Sektör ayırt etmeksizin tüm kurum ve kuruluşlar bu standarttan faydalanabilir. Geleceğe katkı sağlamayı hedefleyen, hava-su-toprağa sahip çıkmak isteyen, daha temiz bir yaşam sürdürmek isteyen kuruluşlar karbon ayak izi doğrulaması yaptırabilir.

Doğrulamanın yapılması ve standart şartlarının sürekliliğinin sağlanması ile kurum veya kuruluş ciddi bir karlılığa geçilebilir. Sürdürülebilirliğin temeli ISO 14001 ve ISO 50001 standartları ile birlikte ISO 14064-1 çerçevesinde karbon ayak izi doğrulaması yapılabilir.

ISO 14064-1 KURUMSAL KARBON AYAK İZİ DOĞRULAMASININ AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Kuruluş değerinizi ve piyasa güvenirliğinizi arttıracaktır.
  • Üretim ve hizmetlerinizde enerji ve hammadde tasarrufu sağlayacaktır.
  • Örnek kuruluş olmanızı sağlayacaktır.
  • Daha temiz bir çevrede yaşamamızı sağlayacaktır.
  • Sera gazı emisyonunuzu azaltır.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara