Image
Image

9001:2015

TEMEL EĞİTİM

BASIC TRAINING

International Certification

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ile kalite yönetim sisteminin ne demek olduğu ve tarihçesi anlatılır. Bu standardın faydaları ve kişiye kazanımlarından bahsedilir. ISO 9001 standardının genel çerçevesine değinilerek bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamanın kuruluşlara ne kazandırdığı öğretilir. Aynı zamanda Risk tabanlı düşünme ve sürekli iyileştirme kavramları özümsenmiş olur. 

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

Bu eğitimde Kalite ve ISO 9001, ISO 9000 ve ISO 9004 Standardlarındaki temel terim ve kavramların öğretilmesi amaçlanmıştır. Standardın maddelerinin objektif delillerle açıklanır. İç tetkik eğitiminde denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları öğrenilerek iç tetkikçi olmanın ilk adımları atılmış olur. Devamında denetçi / baş denetçi sorumlulukları, denetim planlama, denetim ve uygunsuzlukların raporlanması, düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi pratik çalışmalar ile katılımcılara aktarılır. Ayrıca iç tetkik eğitimlerinde belgelendirme ve akreditasyon konularından bahsedilerek kişilere sektör bilgisi kazanımı da sağlanması hedeflenmiştir. 

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Bu eğitimde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon  İle İlgili Genel Tanımlar ve standardın tüm maddeleri ile ilgili dokümantasyon gerekliliklerinden bahsedilir. Kalite politikası, kalite hedefleri, planlama, risk ve fırsatlarla ilgili dokümantasyon hazırlanırken dikkat edilecek hususlar bu eğitimin en en önemli konuları arasındadır. Ayrıca iç tetkik ve Yönetim Gözden Geçirme gibi standart maddeleri için dokümantasyonlarda olmazsa olmazlardan bahsedilir. Genel olarak formlar, planlar, çizelgeler, doküman numaralandırma hususları örneklerle anlatılır. 

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara