Image
Image

50001:2018

TEMEL EĞİTİM

BASIC TRAINING

International Certification

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Enerji Yönetim Sistemi temel eğitimi ile öncelikle standardın maddeleri detaylandırılarak bu standardın özümsenmesi sağlanır. ISO 50001:2018 şartlarının yorumlanması sağlanarak bu standardın uygulanmasının işletmeye olan faydaları incelenir. İlgili mevzuatlar rehber alınarak risk tabanlı düşünme ve sürekli iyileştirmenin nasıl yapılacağı konusunda katılımcılar bilgilendirilmiş olur.

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

ISO 50001:2018 iç tetkik eğitiminde enerji terminolojisi, denetim kavramı, denetim tipleri, denetçi özelliklerine değinilir. Katılımcılar bu eğitim ile iyi bir iç tetkikçinin nasıl olabileceğini, soru sorma, görüşme yapma, denetim bulgularını saptama ve denetimi raporlama becerisini kazanmaktadırlar. Bu eğitim ile birlikte uygunsuzlukların tespiti ve bu uygunsuzluklar için yapılan takip faaliyetlerinin nasıl olacağı konusunda detaylı bilgiye sahip edinilmiş olur.

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Bu eğitimde ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon  İle İlgili Genel Tanımlar ve standardın tüm maddeleri ile ilgili dokümantasyon gerekliliklerinden bahsedilir. Enerji politikası, Enerji hedefleri, planlama, risk ve fırsatlarla ilgili dokümantasyon hazırlanırken dikkat edilecek hususlar bu eğitimin  en önemli konuları arasındadır. Ayrıca iç tetkik ve Yönetim Gözden Geçirme gibi standart maddeleri için dokümantasyonlarda olmazsa olmazlardan bahsedilir. Genel olarak formlar, planlar, çizelgeler, doküman numaralandırma hususları örneklerle anlatılır.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara