Image
Image

31000:2018

TEMEL EĞİTİM

BASIC TRAINING

International Certification

ISO 31000:2018 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Risk Yönetimi temel eğitimi ile ISO 31000 standardının genel çerçevesi ve tarihçesi katılımcılara aktarılır. Risk yönetim sistemi oluşturma ve uygulamanın işletmelere olan faydasına değinilerek ISO 31000 şartlarının yorumlanması sağlanır. Bu standardın vazgeçilmezi olan risk yönetiminin nasıl uygulanacağı pratik çalışmalarla sağlanır.

ISO 31000:2018 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

Bu eğitimde öncelikle risk yönetimi terminolojisi katılımcılarla paylaşılır. ISO 31000 standardının denetlenebilmesi için denetim kavramı, denetim tipleri, denetçi özellikleri, denetim raporu yazma konularına değinilir. İç tetkik eğitimi ile birlikte katılımcılara Soru sorma, görüşme yapma, denetim bulguları, raporlama, uygunsuzluk tespiti becerileri kazandırılması hedeflenmiştir.

ISO 31000:2018 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Dokümantasyon Eğitiminde Öncelikle Dokümante Edilmiş (Yazılı) Bilgi Kavramı anlatılır. Risk Yönetim Sisteminin Doküman Yapısı, politika, hedefler, fırsatlar, ihtiyaç duyulan prosesler uygunluk yükümlülükleri,  konuları detaylandırılır. Yapılan pratik çalışmalarla katılımcılara doküman oluşturma yöntemlerinin tam anlamıyla kavratılması hedeflenmektedir.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara