Image
Image

31000:2018

BAŞ DENETÇİLİK
EĞİTİMİ

LEAD AUDITOR TRAINING

International Certification

NEDEN ISO 31000:2018 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİSİ OLMALIYIM?

 • Risk yönetim sistemi kurulumu, uygulaması, denetlenmesi gibi tüm süreçlere hakim olmak için,
 • Belgelendirme kuruluşları ile Risk Yönetim Sistemi Baş Denetçisi ünvanıyla çalışarak ek gelir elde etmek için
 • ISO 31000 Baş Denetçi Eğitici Eğitmeni olabilmek için,
 • Yeterli Denetim tecrübesi kazandıktan sonra akreditasyon denetçisi olabilmek için,
 • Kurumsal Risk Yönetim konusunda ISO standartları ile Dünya çapındaki gündemlerden geri kalmamak için
 • Mezun olunan bölüm ile ilgili daha fazla saha görebilme imkanı ve bu alanda yeni bir kariyer kapısı aralamak için
 • Onaylı denetçi/baş denetçi olabilmek için

KİMLER ISO 31000:2018 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİNE KATILMALIDIR?

 • Kuruluşlarında ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi  uygulayanlar ve uygulamak isteyenler
 • Risk Yönetim Sistemi denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler
 • Risk Yönetim Sistemi Ekip Liderleri, Risk Yönetim  temsilcileri, Risk yöneticileri, bölüm yöneticileri ve çalışanları danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO  31000 gerekliliklerini esas alan  KRYS' ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara